Ruimtelijke plannen

In een bestemmingsplan staat hoe u een gebied in onze gemeente mag gebruiken. Bijvoorbeeld voor wonen, industrie of landbouw. Ook staat hierin wat u er mag bouwen.

Wij publiceren al onze bestemmingsplannen, structuurvisies en ruimtelijke initiatieven op ruimtelijke plannen. Dit is een landelijk portaal.

Benieuwd hoe u een plan zoekt via ruimtelijke plannen? Kijk dan in de handleiding voor ruimtelijke plannen.

Ingeklapt