Omgevingsvergunning

Kijk voor meer informatie bij Omgevingsvergunning. U weet dan of uw bouwplannen:

  • vergunningsvrij zijn;
  • of u ze moet melden bij de gemeente;
  • of u hiervoor een vergunning moet aanvragen.
Ingeklapt

Principeverzoek

Heeft u een ruimtelijk initiatief waarbij de bestemming of het gebruik van een perceel verandert én deze niet past in het geldende bestemmingsplan? Dan kunt u een principeverzoek indienen. Dit doet u voorafgaand aan de ruimtelijk-juridische procedure. Met een principeverzoek vraagt u ons college een principe-uitspraak te doen. 

Een positieve principe-uitspraak is geen omgevingsvergunning: u kunt hiermee niet bouwen of verbouwen. Wel weet u of ons college uw initiatief ziet zitten. Wij informeren u over het (mogelijke) vervolg bij een principe-uitspraak.

Let op: voor een principe-uitspraak wordt het initiatief op hoofdlijnen beoordeeld. Een positieve principe-uitspraak betekent dus niet persé dat het college positief besluit over uw initiatief.

U vraagt een principeverzoek aan door het ‘formulier aanvraag principeverzoek’ in te vullen én op te sturen.

Ingeklapt

Gasaansluiting nieuwbouw

Gaat u een woning of bedrijf bouwen? Vanaf 1 juli 2018 is er geen gasaansluiting meer mogelijk bij uw woning of bedrijf. Bij vergunningaanvragen na 1 juli is het dus niet meer toegestaan een gasaansluiting te realiseren.

Ingeklapt

Aansluitingen nutsbedrijven

Wat u moet weten met betrekking tot de aansluitingen nutsbedrijven?

Aanvragen nutsvoorziening

Via de website van Mijn Aansluiting kunt u de aansluiting aanvragen. Het aanvraagproces wordt uitgebreid beschreven.

Voor een aanvraag heeft u (volgens de website van Mijn Aansluiting) de volgende gegevens nodig:

  • adresgegevens en gegevens van de contactpersonen;
  • de gewenste aansluitingen en de benodigde capaciteit van de aansluitingen;
  • een plattegrond van het pand waarop staat aangegeven waar de meter is/zal worden geplaatst;
  • de week waarin u de werkzaamheden bij voorkeur wilt laten uitvoeren.

Hiervoor is niet, zoals vaak gedacht wordt, op voorhand een huisnummer en postcode benodigd.

U heeft ook de mogelijkheid om op een kaart aan te geven waar uw pand zich bevindt of zal gaan bevinden. De website van Mijn Aansluiting gaat dan uit van de dichtstbijzijnde postcode. U dient zelf zo spoedig mogelijk een huisnummer aan te vragen bij bagbeheer@zundert.nl.

De gemeente zal uw aanvraag toetsen en indien mogelijk een huisnummerbesluit nemen. In het geval van nieuwbouw geeft de gemeente pas een huisnummer uit nadat de omgevingsvergunning verleend is. Deze werkwijze is wettelijk vastgelegd.

Enexis plaatst de meters in een WOZ-object (onroerend goed). De netbeheerders sluiten niets aan op huisnummers.
Elke woning is voorzien van een EAN code. Deze code wordt aangemaakt door Enexis en is opgebouwd uit o.a. het WOZ-object en het meternummer. Met andere woorden het meternummer wordt gekoppeld aan het eigenaarsdeel (deze moet de aansluitcapaciteit ten slotte betalen).
Deze code wordt geplaatst in een centraal register waar ieder nutsbedrijf zijn data plaatst. De nutsbedrijven kunnen hier de voor hun noodzakelijke info uithalen.
Deze EAN codes worden gebruikt door de nutsbedrijven bij een aansluiting.
De EAN codes zijn te vinden op op de website van het EAN Codeboek.

De leverancier (Essent, Oxxio, enz.) pakt deze EAN code op en koppelt er de NAW gegevens aan. Dit is het gebruikersdeel (deze betaalt de verbruikte stroom).

Kort samengevat: de netbeheerder heeft geen belang bij vernummeringen. Leveranciers wel.

Problemen met aansluitingen nutsvoorzieningen

Mocht u problemen ondervinden dan kunt u een bericht sturen aan info@synfra.nl.  

Ingeklapt

Regionaal Energieloket/Financieringsmogelijkheden

RegionaalEnergieloket helpt woningeigenaren in de gemeente Zundert met alle vragen rondom duurzaam wonen zoals zonnepanelen, isolatie en warmte-oplossingen. 

De HuisScan laat zien welke maatregelen het meest geschikt zijn voor elke woning. Ook krijgt men direct een overzicht van mogelijke subsidies. Woningeigenaren kunnen via het loket eenvoudig offertes opvragen bij aanbieders van energiemaatregelen. Kom je er als woningeigenaar zelf niet uit? Dan staat het team van RegionaalEnergieloket klaar met deskundig advies. Kortom, energiebesparing was nog nooit zo makkelijk! 

 

Aanbieder duurzaamheidsmaatregelen

Heeft een woning isoleren geen geheimen voor uw bedrijf? Is uw bedrijf gespecialiseerd in de aanleg van zonnepanelen? Of kan uw bedrijf onze inwoners op een andere manier helpen bij het verduurzamen van hun woning? Schijf uw bedrijf dan gratis in het Regionaal Energieloket. Uw krijgt een gratis profielpagina op basis van uw bedrijfsprofiel en werkgebied. Op deze manier komen woningeigenaren vanzelf bij uw bedrijf terecht voor bepaalde duurzaamheidsmaatregelen. U kunt zich aanmelden via de website van het Regionaal Energieloket.

Ingeklapt

Afschaffen subsidieregeling instandhouding rijksmonument

Bent u voor 2019 begonnen met een instandhoudingsproject van een rijksmonument? En lopen de werkzaamheden in 2019 door? Dan is de ‘Subsidieregeling overgang afschaffing fiscale aftrek van uitgaven voor monumentenpanden’ voor u bedoeld. Deze subsidie is een overgangsregeling voor kosten van werkzaamheden, in 2019 uitgevoerd, die (door Belastingdienst, Bureau Monumentenpanden) zijn vastgesteld als drukkende onderhoudskosten waarvoor aanspraak op fiscale aftrek bestond. De subsidieaanvraag moet tussen 1 maart en 30 april 2020 worden gedaan, op hetzelfde aanvraagformulier als de woonhuissubsidie. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed.

Ingeklapt