Gaat u klussen? Doe de vergunningencheck

Als u gaat bouwen, verbouwen, aanbouwen of slopen, kan het zijn dat u hiervoor een vergunning moet aanvragen bij de gemeente. Bijvoorbeeld bij het verwijderen van asbest of het kappen en rooien van bomen.

Deze check kunt u doen op de website van het Omgevingsloket. Zo komt u eenvoudig te weten of uw bouwplan(nen):

  • Vergunningsvrij is;
  • U dit moet melden bij de gemeente;
  • U een vergunning moet aanvragen.

Hierover vindt u meer informatie op onze webpagina Omgevingsvergunning.

Ingeklapt

Principeverzoek

Let op langere doorlooptijd:
Op dit moment kunnen we nieuwe principeverzoeken niet direct in behandeling nemen. Ook kunnen we niet direct een vooroverleg inplannen of een concept vergunningaanvraag toetsen. Dit omdat we steeds meer én moeilijkere principeverzoeken krijgen. Daarnaast krijgen we meer aanvragen voor omgevingsvergunningen. Hierdoor is er een achterstand ontstaan.

We kunnen niet exact aangeven wanneer we nieuwe principeverzoeken in behandeling nemen. Dit kan oplopen tot enkele maanden. Zodra we een verzoek in behandeling nemen, ontvangt de indiener hierover bericht.

 

Heeft u een ruimtelijk initiatief waarbij de bestemming of het gebruik van een perceel verandert én deze niet past in het geldende bestemmingsplan? Dan kunt u een principeverzoek indienen. Dit doet u voorafgaand aan de ruimtelijk-juridische procedure. Met een principeverzoek vraagt u ons college een principe-uitspraak te doen. 

Een positieve principe-uitspraak is geen omgevingsvergunning: u kunt hiermee niet bouwen of verbouwen. Wel weet u of ons college uw initiatief ziet zitten. Wij informeren u over het (mogelijke) vervolg bij een principe-uitspraak.

Let op: voor een principe-uitspraak wordt het initiatief op hoofdlijnen beoordeeld. Een positieve principe-uitspraak betekent dus niet persé dat het college positief besluit over uw initiatief.

U vraagt een principeverzoek aan door het ‘formulier aanvraag principeverzoek’ in te vullen én op te sturen.

Ingeklapt

Gasaansluiting nieuwbouw

Gaat u een woning of bedrijf bouwen? Vanaf 1 juli 2018 is er geen gasaansluiting meer mogelijk bij uw woning of bedrijf. Bij vergunningaanvragen na 1 juli is het dus niet meer toegestaan een gasaansluiting te realiseren.

Ingeklapt

Aansluitingen nutsbedrijven

Wat u moet weten met betrekking tot de aansluitingen nutsbedrijven?

Aanvragen nutsvoorziening

Via de website van Mijn Aansluiting kunt u de aansluiting aanvragen. Het aanvraagproces wordt uitgebreid beschreven.

Voor een aanvraag heeft u (volgens de website van Mijn Aansluiting) de volgende gegevens nodig:

  • adresgegevens en gegevens van de contactpersonen;
  • de gewenste aansluitingen en de benodigde capaciteit van de aansluitingen;
  • een plattegrond van het pand waarop staat aangegeven waar de meter is/zal worden geplaatst;
  • de week waarin u de werkzaamheden bij voorkeur wilt laten uitvoeren.

Hiervoor is niet, zoals vaak gedacht wordt, op voorhand een huisnummer en postcode benodigd.

U heeft ook de mogelijkheid om op een kaart aan te geven waar uw pand zich bevindt of zal gaan bevinden. De website van Mijn Aansluiting gaat dan uit van de dichtstbijzijnde postcode. U dient zelf zo spoedig mogelijk een huisnummer aan te vragen bij bagbeheer@zundert.nl.

De gemeente zal uw aanvraag toetsen en indien mogelijk een huisnummerbesluit nemen. In het geval van nieuwbouw geeft de gemeente pas een huisnummer uit nadat de omgevingsvergunning verleend is. Deze werkwijze is wettelijk vastgelegd.

Enexis plaatst de meters in een WOZ-object (onroerend goed). De netbeheerders sluiten niets aan op huisnummers.
Elke woning is voorzien van een EAN code. Deze code wordt aangemaakt door Enexis en is opgebouwd uit o.a. het WOZ-object en het meternummer. Met andere woorden het meternummer wordt gekoppeld aan het eigenaarsdeel (deze moet de aansluitcapaciteit ten slotte betalen).
Deze code wordt geplaatst in een centraal register waar ieder nutsbedrijf zijn data plaatst. De nutsbedrijven kunnen hier de voor hun noodzakelijke info uithalen.
Deze EAN codes worden gebruikt door de nutsbedrijven bij een aansluiting.
De EAN codes zijn te vinden op op de website van het EAN Codeboek.

De leverancier (Essent, Oxxio, enz.) pakt deze EAN code op en koppelt er de NAW gegevens aan. Dit is het gebruikersdeel (deze betaalt de verbruikte stroom).

Kort samengevat: de netbeheerder heeft geen belang bij vernummeringen. Leveranciers wel.

Problemen met aansluitingen nutsvoorzieningen

Mocht u problemen ondervinden dan kunt u een bericht sturen aan info@synfra.nl.  

Ingeklapt

Regionaal Energieloket en Financieringsmogelijkheden

RegionaalEnergieloket helpt woningeigenaren in de gemeente Zundert met alle vragen rondom duurzaam wonen zoals zonnepanelen, isolatie en warmte-oplossingen. 

De HuisScan laat zien welke maatregelen het meest geschikt zijn voor elke woning. Ook krijgt men direct een overzicht van mogelijke subsidies. Woningeigenaren kunnen via het loket eenvoudig offertes opvragen bij aanbieders van energiemaatregelen. Kom je er als woningeigenaar zelf niet uit? Dan staat het team van RegionaalEnergieloket klaar met deskundig advies. Kortom, energiebesparing was nog nooit zo makkelijk! 

 

Aanbieder duurzaamheidsmaatregelen

Heeft een woning isoleren geen geheimen voor uw bedrijf? Is uw bedrijf gespecialiseerd in de aanleg van zonnepanelen? Of kan uw bedrijf onze inwoners op een andere manier helpen bij het verduurzamen van hun woning? Schijf uw bedrijf dan gratis in het Regionaal Energieloket. Uw krijgt een gratis profielpagina op basis van uw bedrijfsprofiel en werkgebied. Op deze manier komen woningeigenaren vanzelf bij uw bedrijf terecht voor bepaalde duurzaamheidsmaatregelen. U kunt zich aanmelden via de website van het Regionaal Energieloket.

Ingeklapt

Asbest verwijderen

Ook in onze gemeente bevatten nog best veel gebouwen asbest. Als u asbest gaat bewerken, kunnen er kankerverwekkende stoffen vrijkomen. Wilt u een gebouw of schuurtje slopen? Let dan goed op of er asbest aanwezig is. U mag dit onder bepaalde voorwaarden zelf verwijderen.

Deze voorwaarden vindt u op onze webpagina over asbest.

Ingeklapt