Vergaderschema Welstandscommissie

De vergaderingen van de Welstandscommissie zijn op maandag van 9.00 - 12.30 uur in het gemeentehuis, Markt 1 in Zundert. De commissie komt in 2018 op de volgende data bijeen:

 • 15 januari
 • 19 februari
 • 12 maart
 • 16 april
 • 14 mei
 • 11 juni
 • 16 juli
 • 13 augustus
 • 10 september
 • 15 oktober
 • 12 november
 • 10 december

Voor informatie over de agenda en het exacte tijdstip van behandeling kunt u twee werkdagen vóór de behandeling contact opnemen met de gemeente Zundert, de heer A. de Rooij tel.  076-599 56 00. U kunt dan tevens aangeven of u de vergadering wilt bijwonen. U heeft geen spreekrecht.