Wie kan de verhuizing doorgeven?

 • U zelf, als u 16 jaar of ouder ben.
 • Een ouder of voogd, voor een inwonend kind.
 • Echtgenoten en geregistreerd partners, als zij samen naar hetzelfde adres verhuizen.
 • Een gemachtigde; een hoofd van een instelling voor gezondheidszorg, als de patiënt zelf niet in staat is om de verhuizing door te geven.

Als u samenwoont kunt u niet de verhuizing van uw partner doorgeven.

Ingeklapt

Regelen

Zo geeft u uw verhuizing door:

 • Online. Hiervoor heeft u DigiD nodig. U krijgt nog een schriftelijke bevestiging van uw doorgegeven verhuizing maar dit is pas binnen 1 maand ná de door u opgegeven verhuisdatum.
 • Persoonlijk aan de balie.
 • Met het verhuisformulier.
Ingeklapt

Meenemen

Als u de verhuizing persoonlijk aan de balie doorgeeft, neemt u het volgende mee:

 • Kopie van een geldig identiteitsbewijs.
 • Als u bij iemand gaat inwonen:
  • Kopie van een geldig identiteitsbewijs van de eigenaar of hoofdbewoner.
  • Schriftelijke toestemming van de eigenaar of hoofdbewoner. Deze verklaring stelt u zelf op en moet door beide partijen zijn ondertekend.
  • Huur- of koopcontract. U krijgt een bevestiging van de adreswijziging. Als u bij iemand gaat inwonen, krijgt deze persoon ook een bevestiging.
Ingeklapt

Verhuizen naar het buitenland

Verhuist u vanuit Zundert naar het buitenland? Geef dit dan binnen 5 dagen vóór uw vertrek aan de gemeente door. U wordt uitgeschreven als u tenminste 8 maanden van een jaar in het buitenland bent. Deze periode hoeft niet aaneengesloten te zijn. Wanneer niet alle bewoners van een adres naar het buitenland vertrekken, moeten alle personen die vertrekken in persoon verschijnen bij de gemeente. Dit geldt ook voor minderjarigen.

U kunt uw verhuizing naar het buitenland digitaal doorgeven. Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Ingeklapt

Bewijs van uitschrijving bij vertrek naar het buitenland

In veel landen heeft u een bewijs van uitschrijving nodig van uw laatste woonplaats. Dit bewijs van uitschrijving is gratis. Als u de aangifte van emigratie doet op de emigratiedatum zelf, krijgt u het bewijs direct mee. Als u later nogmaals een bewijs van uitschrijving nodig heeft, vraag deze dan aan via 1 van de RNI-gemeenten.

Ingeklapt

Geheimhouding persoonsgegevens

Uw adres wordt zonder uw schriftelijke toestemming niet aan particulieren of commerciële instellingen doorgegeven. Maatschappelijke instellingen zoals kerk, ouderenzorg of maatschappelijk werk mogen uw gegevens wél opvragen. Wilt u niet dat zij uw adres ontvangen? Dan kunt u de gemeente verzoeken om geheimhouding. U kunt geheimhouding van uw persoonsgegevens online aanvragen. U heeft hiervoor uw DigiD nodig. Het formulier "Geheimhouding aanvragen of intrekken" vindt u onderaan deze pagina.

Ingeklapt