Lijsten

Kiezerspas

U heeft uw persoonlijke kiezerspas thuisgestuurd gekregen. Op woensdag 20 maart kunt u uw stem uitbrengen voor: 

 • de leden van de Provinciale Staten van Noord-Brabant.
 • de leden van het algemeen bestuur waterschap Brabantse Delta. 

Bent u voor beide verkiezingen gerechtigd, dan ontvangt u twee kiezerspassen. Afhankelijk van uw nationaliteit ontvangt u soms enkel een kiezerspas voor de waterschapsverkiezingen. U kunt uw stem uitbrengen bij alle stembureaus binnen de gemeente. 

 

Voorwaarden

U mag stemmen indien u: 

 • In het bezit bent van de Nederlandse nationaliteit (op 4 februari 2019).
 • Op 20 maart 18 jaar of ouder bent (geboren voor maart 2001).
 • Staat ingeschreven bij een gemeente in de provincie Noord-Brabant en/of behorend bij het waterschap Brabantse Delta (op 4 februari).
 • Niet uitgesloten bent van kiesrecht.
 • Enkel voor waterschapsverkiezingen: beschikt over een geldige verblijfstitel indien u geen nationaliteit bezit van een lidstaat van de EU.

 

Vervangende kiezerspas

U kunt tot 19 maart 12.00 uur een vervangende kiezerspas persoonlijk aanvragen op het gemeentehuis. U maakt hiervoor een afspraak via de website of de telefoon. Breng een geldig identiteitsbewijs mee. Met het aanvragen van een nieuwe kiezerspas, wordt de oude kiezerspas ongeldig gemaakt. 

 

Wat moet u weten

In het stembureau kunt u zich identificeren met een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs dat maximaal vijf jaar verlopen mag zijn (geldig tot 20 maart 2014).
Is uw identiteitsbewijs gestolen of vermist dan kunt u bij de gemeente een vermissingverklaring laten opmaken. Met deze vermissingverklaring in combinatie met een pasje met uw naam en foto kunt u bij het stembureau uw stem uitbrengen.

Kiezerspas aanvragen

 • Voor de verkiezing voor de leden van de Provinciale Staten kunt u een kiezerspas aanvragen voor (en uw stem uitbrengen in) alle gemeenten in de provincie Noord-Brabant
 • Voor de verkiezing voor het Waterschap kunt u een kiezerspas aanvragen voor (en uw stem uitbrengen in) alle gemeenten behorende bij Waterschap Brabantse Delta.

Een kiezerspas kan schriftelijk (PDF, 19 kb)  of mondeling worden aangevraagd

 

Mondelinge aanvraag

U kunt een kiezerspas persoonlijk aanvragen aan de balie in het gemeentehuis. Dit is mogelijk tot dinsdag 19 maart 12.00 uur. U maakt hiervoor een afspraak via de website of de telefoon. U dient een geldig identiteitsbewijs mee en uw stempas, indien al ontvangen, mee te brengen.

 

Schriftelijke aanvraag

Om een kiezerspas schriftelijk aan te vragen gebruikt u het formulier (PDF, 19 kb) . Dit is mogelijk ttot en met 15 maart. De kiezerspas wordt binnen 5 werkdagen thuisgestuurd.

Stembureaus gemeente Zundert

De stembureaus verdeeld over de kernen zijn: 

Achtmaal:

 • 't Gouwe Hart, Van Den Berghstraat 2a

Klein Zundert: 

 • Levenslust, Klein Zundertseweg 60

Rijsbergen: 

 • Bibliotheek, Koutershof 6
 • Dorpshuis Amarant, Leijakkerplein 3
 • Rijserf, Gommerstraat

Wernhout: 

 • Gemeenschapshuis Wierenbos, Diepstraat 12

Zundert:

 • CultuurCentrum Zundert, Molenstraat 5
 • St. Annaschool, Berkenlaan 156
 • Thebe, Beukenlaan 5
 • De Willaert, Burg. Manderslaan 53
 • Tenniscentrum De Leeuwerik, Leeuwerikstraat 27

De stemlokalen zijn geopend van 07.30 tot 21.00 uur en toegankelijk voor rolstoelgebruikers en mindervaliden. 's Ochtends ligt er van 07.30 tot 12.00 uur een kandidatenlijst in braille op het stembureau in de Willaert, van 13.00 tot 16.00 uur ligt deze lijst op het stembureau in het Rijserf.

U bent vrij om in elk willekeurig stemlokaal binnen de gemeente te gaan stemmen. Neem, naast uw stempas(sen), ook een geldig identiteitsbewijs. Voor de verkiezingen geldt dat dit identiteitsbewijs maximaal 5 jaar verlopen mag zijn. Als u zich niet kan identificeren, mag u niet stemmen.   

Een andere kiezer machtigen

Als u op 20 maart niet in de gelegenheid bent om zelf te stemmen voor de Provinciale Staten en/of het waterschap, kunt u een andere kiesgerechtigde machtigen om voor u te stemmen. Dit kan op twee manieren: 

 

Voorwaarden

Om iemand te volmachtigen, gelden er voorwaarden voor zowel de gemachtigde als de volmachtgever: 

 • Beiden zijn in het bezit van de Nederlandse nationaliteit (op 4 februari 2019) .
 • Beiden zijn op 20 maart 18 jaar of ouder (geboren voor maart 2001).
 • Beiden staan ingeschreven bij een gemeente in de provincie Noord-Brabant en/of behorend bij het waterschap Brabantse Delta (op 4 februari) .
 • Beiden mogen niet uitgesloten zijn van kiesrecht.
 • Enkel voor waterschapsverkiezingen: beschikken over een geldige verblijfstitel indien zij geen nationaliteit bezitten van een lidstaat van de EU.

Een gemachtigde mag tegelijkertijd met de eigen stem maximaal twee volmachtsstemmen uitbrengen.

 

Overdracht aan andere kiezer binnen de gemeente Zundert (onderhandse volmacht)

Dit kan tot en met 20 maart. Samen met de gemachtigde dient u het volmachtbewijs (achterkant stempas) in te vullen en te ondertekenen. De stempas verandert hiermee in een volmachtbewijs. U geeft de gemachtigde (een kopie van) uw identiteitsbewijs mee, deze mag maximaal vijf jaar verlopen zijn.

Heeft u de stempas omgezet via een onderhandse volmacht en gaat u toch zelf stemmen? Vraag uw omgezette stepas terug bij de gemachtigde. Met deze stempas kunt u stemmen. 

 

Identiteitsbewijs vermist

Is uw identiteitsbewijs vermist? Dan kunt u bij de gemeente een vermissingsverklaring op laten maken. Met deze verklaring kunt u, in combinatie met een legitmatiepasje met naam en foto, bij het stembureau uw stem uitbrengen. 

 

Schriftelijk verzoek om bij volmacht te mogen stemmen

Een schriftelijk verzoek kan tot uiterlijk 15 maart worden ingediend bij de gemeente. U en uw gemachtigde vullen het formulier (PDF, 125 kb)  in, ondertekenen dit en sturen het naar de gemeente Zundert.