Rechten en verplichtingen

Sommige verordeningen, zoals de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), zorgen ervoor dat burgers bepaalde verplichtingen hebben. Aan andere, zoals de Subsidieverordening, kunnen burgers rechten ontlenen.

Bekendmaking

Nieuwe of gewijzigde verordeningen maakt de Rijksoverheid bekend via de website officiële bekendmakingen. De bekendmakingen worden ook gepubliceerd in de Zundertse Bode.