Cliëntondersteuning

Het is fijn wanneer iemand ondersteunt bij jouw contacten met de gemeente. Dit kan iemand uit jouw sociaal netwerk zijn of een vrijwilliger. Daarnaast zijn er twee organisaties die cliëntenondersteuning bieden: 

Ingeklapt

Informatiepunt Digitale Overheid (IDO)

Heb jij vragen over het digitaal regelen van overheidszaken?

Er zijn tegenwoordig steeds meer dingen van de overheid die je zelf online moet regelen. Zoals de belastingaangifte, het aanvragen van zorgtoeslag of een WW-uitkering. Het is fijn als iemand je hiermee op weg helpt. Het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) in de bibliotheek in Rijsbergen staat voor je klaar. Je hoeft hiervoor geen lid te zijn van de bibliotheek.

Wil jij weten wat het Informatiepunt Digitale Overheid voor jou kan betekenen? Kijk dan voor meer informatie de website van de Bibliotheek West-Brabant of bel: 0165 - 55 20 80.

Ingeklapt

Klachten

Heb je een klacht over de dienstverlening van de gemeente? Stuur uw klacht naar:

Gemeente Zundert
College van burgemeester en wethouders
t.a.v. Klachtencommissie
Postbus 10.001
Zundert

Ingeklapt

Klachten en bezwaar maken bij het Werkplein

Ben je niet tevreden over hoe het Werkplein jou behandelt? Dan kunt je een klacht indienen. Een klacht is wat anders dan een bezwaar. Een bezwaar is gericht tegen een besluit van het Werkplein. Het zijn dus twee verschillende procedures. 

 

Hoe klagen?

Een klacht indienen kan via de website van het Werkplein.

 

Bezwaar maken

Heb je een beslissing gekregen van de gemeente, maar ben je het daar niet mee eens? Bel dan naar het Werkplein om uitleg te vragen. Het telefoonnummer is: 076-750 35 00. Misschien wordt de beslissing duidelijk, of ga je samen op zoek naar een oplossing.

Kom je er daarna nog niet uit? Dan kun je bezwaar maken.

Let op: bezwaar maken moet altijd binnen een paar weken na de datum die op de beslissing staat.

Je maakt bezwaar via de website van het Werkplein

Ingeklapt

Ombudsman Sociaal Domein

Er is veel veranderd op het gebied van zorg. Om te voorkomen dat inwoners tussen wal en schip raken, heeft de gemeente Zundert een ombudsman voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en de Participatiewet.

 

De Ombudsman is Ignace Nolet 

De ombudsman is onafhankelijk en bemiddelt tussen inwoner, gemeente en de uitvoerende organisaties. Heb je vragen of klachten over de Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet of Participatiewet? Neem dan eerst contact op met de uitvoerende organisatie, hulpverlener of de gemeente. Ben je daarna niet tevreden over de klachtenafhandeling? Of kom je er samen niet uit? Neem dan contact op met de ombudsman Ignace Nolet. Hij is bereikbaar via ombudsman@zundert.nl.

Ingeklapt

Adviesraad Sociaal Domein


De Adviesraad Sociaal Domein is een onafhankelijke raad die het college van B&W gevraagd en ongevraagd adviseert over het gemeentelijk beleid over Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. De Adviesraad is er niet voor individuele vragen of klachten. Meer informatie vind je op de website van de Participatieraad Zundert.

Ingeklapt