Inwoning

De mantelzorger én de ontvanger van de zorg vormen één gezin. Een opname vindt dus binnen het gezin plaats.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van de bestaande voorzieningen in de woning. Maar, als er wordt verbouwd - bijvoorbeeld de badkamer of slaapkamer naar beneden – gelden de (vergunningvrije) regels voor aan- en uitbouwen van een woning. Dit geldt ook bij een tijdelijke bad- of slaapkamer in de vorm van een unit.

Ingeklapt

Woonunit

Dit is een tijdelijke voorziening, los van de woning of aan de woning. De unit heeft eigen voorzieningen én een eigen ingang.

Het is een tijdelijk bouwwerk – geheel of gedeeltelijk verplaatsbaar – waarbij een tijdelijke, afhankelijke woonruimte wordt gemaakt. Het kan zijn dat dit bouwwerk vergunningvrij geplaatst mag worden. De regels voor vergunningvrij bouwen zijn soms best moeilijk. Een vergunningscheck via www.omgevingsloket.nl kan u hierbij helpen.

Wilt u een woonunit die niet vergunningvrij kan worden gebouwd? Dan kunnen wij – als gemeente – in sommige gevallen alsnog een vergunning verlenen. Hierbij kijken wij in eerste instantie naar de mogelijkheden binnen het geldende bestemmingsplan. Op www.ruimtelijkeplannen.nl vindt u welk bestemmingsplan op uw perceel geldt én welke regels hierbij horen.

Voor het buitengebied geldt dat een woonunit als er wordt voldaan aan alle vergunningvrije regels, bijvoorbeeld bouwhoogte van maximaal 100 m2, vergunningvrij is.

Ingeklapt

Bestaand bijgebouw

U kunt ook een bestaand bijgebouw geschikt maken voor mantelzorg. Als dit gebouw legaal gebouwd is, mag u deze vergunningvrij geschikt maken als woonruimte voor mantelzorg. Let hierbij wel op dat er is voldaan aan de bouwtechnische regels uit het Bouwbesluit.

Ingeklapt

Nieuw bijgebouw

Een nieuw bijgebouw bouwen voor mantelzorg, kan soms ook vergunningvrij zijn. Dit als er aan de gestelde eisen van vergunningvrij wordt voldaan. Is dit niet het geval? Dan kunnen wij – als gemeente – nog steeds een vergunning verlenen. Dan moet het gebouw wel voldoen aan het bestemmingsplan, de bouwtechnische eisen uit het Bouwbesluit en aan de redelijke eisen van welstand.

Ingeklapt

Aandachtspunten

Let op: bij de situaties ‘Woonunit’, ‘bestaand bijgebouw’ en ‘nieuw bijgebouw’ moet altijd een noodzaak tot mantelzorg zijn. Vraagt u een vergunning bij ons aan? Dan moet er een verklaring bijzitten van ons Wmo-loket Elz. Zij beoordelen of er sprake is van noodzaak tot mantelzorg.

Blijkt er geen sprake te zijn van noodzaak tot mantelzorg, heeft u eigenlijk een tweede (kleine) woning gebouwd. Dit mag niet volgens geldende regels in het bestemmingsplan. Wij kunnen hiertegen handhaven. Een verklaring van Wmo-loket Elz is dus altijd belangrijk, ook als het om vergunningvrije mantelzorgwoningen gaat.

Verder moeten alle voorzieningen worden verwijderd, als de mantelzorg komt te vervallen. Dan moeten bijgebouwen weer garages, huishoudelijke opslagruimtes of hobbyruimtes worden.

Ingeklapt

Vooroverleg

Wilt u dat wij u gericht adviseren of u een omgevingsvergunning nodig heeft? En of wij (in eerste instantie) bereid zijn een vergunning af te geven? Dan kunt u een vooroverleg indienen via www.omgevingsloket.nl, of een mail sturen naar gemeente@zundert.nl o.v.v. vooroverleg.

Hierbij is het van belang dat u een goed beeld heeft van de afmetingen en locatie van de mantelzorgwoning. Ook moet u het totaal aantal m2 aan bijgebouwen én de grootte van uw perceel weten. Als u deze gegevens in beeld heeft, kunnen wij u een gericht advies geven.

Ingeklapt