Werkwijze

Heeft een inwoner problemen heeft met het betalen van de rekeningen voor huur, energie, water en/of zorgverzekering? Dan neemt een hulpverlener van de gemeente of van Surplus contact op. Samen met de inwoner kijken ze wat er nodig is om de betalingsproblemen aan te pakken. Soms heeft iemand recht op subsidies of regelingen. Soms kan er in termijnen worden betaald. En soms is er andere hulp nodig. Doel is om problematische schulden te voorkomen.

Ingeklapt

Privacy

De wet verplicht verhuurders, zorgverzekeraars, energieleveranciers en het waterbedrijf om signalen van betalingsachterstand aan gemeenten door te geven. En de wet verplicht gemeenten om hulp aan te bieden. Er worden alleen persoonsgegevens met de gemeente gedeeld, die nodig zijn om contact te leggen en te bepalen waar het risico op financiële problemen het grootst is. Alleen de hulpverleners hebben inzage in deze gegevens.

Ingeklapt

Veelgestelde vragen

Waarom Vroeg Eropaf?

Veel mensen met financiële problemen melden zich niet of te laat voor een betalingsregeling of schuldhulpverlening. En dat terwijl snelle hulp bij betalingsproblemen veel ellende en maatschappelijke kosten kan voorkomen. Daarom kiezen wij ervoor om zelf aan te kloppen bij inwoners met betalingsachterstanden. Door op tijd hulp aan te bieden kunnen problematische schulden worden voorkomen. Samen pakken we geldzorgen aan.

Welke partijen werken in dit project samen?

De signalen van betalingsachterstanden ontvangt de gemeente van verhuurders, zorgverzekeraars, energieleveranciers en Brabant Water. Wij werken bij het uitvoeren van de huisbezoeken samen met Surplus.

Wie wordt benaderd?

Mensen die een of meer rekeningen voor zorgpremie, energie, water en/of huur niet hebben betaald, ondanks een herinnering of contactpoging van de leverancier. De betalingsachterstand is minimaal:

  • 25 dagen oud (huur)
  • 30 dagen oud (zorgpremie en water)
  • 50 dagen oud (energie)

Wat kan ik verwachten?

Wanneer u in aanmerking komt voor een hulpaanbod van Vroeg Eropaf, zal een hulpverlener van de gemeente of van Surplus contact zoeken via een brief, mail, SMS, telefoontje en/of persoonlijk bezoek. Hij of zij gaat graag met u in gesprek over het betalen van uw belangrijkste vaste lasten en denkt mee over een oplossing om hieraan te voldoen. U kunt ook uw vragen stellen over uw financiën of andere zaken waar u tegenaan loopt. De hulpverlener kan u ondersteunen en zorgen dat u zo snel mogelijk weer grip hebt op uw geldzaken. De hulp is professioneel en kost u niets.

En als ik niet thuis ben?

De hulpverleners zorgen er altijd voor dat u zelf contact met hen kunt opnemen. Zij sturen een brief, spreken de voicemail in of laten een folder achter in de brievenbus.

Is deelname verplicht?

Nee, deelname is niet verplicht. Het doel is om u te helpen. Als u geen gebruik wilt maken van deze hulp dan kunt u dat aangeven aan de hulpverlener. Of al van tevoren bij uw woningcorporatie, energiebedrijf, zorgverzekeraar of het waterbedrijf.

Kan ik mijzelf aanmelden?

Lukt het u niet om alle rekeningen op tijd te betalen? Dan kunt u hier zelf op verschillende manieren iets aan doen. U kunt bijvoorbeeld contact opnemen met de organisatie waar u nog aan moet betalen. Misschien kunt u een betalingsregeling afspreken. U kunt ook contact opnemen met de Vraagwijzer Zundert. Zij helpen u graag verder. Bel naar 076 - 599 5600 of mail naar vraagwijzer@zundert.nl

Hoe is mijn privacy gewaarborgd?

Een openstaande rekening voor huur, zorgpremie, energie of water kan duiden op financiële problemen. Daarom zijn verhuurders, zorgverzekeraars, energiebedrijven en het waterbedrijf wettelijk verplicht om betalingsachterstanden te melden bij de gemeente. Zo kan de gemeente op tijd ondersteuning aanbieden om problemen op te lossen en (ernstige) schuldensituaties te voorkomen. Hierbij gebruikt de gemeente persoonsgegevens. Op deze webpagina leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. 

Ingeklapt