Meedoen-regeling

Sport, cultuur en hobby’s. Dat zijn de extraatjes waar het eerst op bezuinigd wordt als er niet veel geld is. Toch is het fijn én goed om te ontspannen. Met de Meedoen-regeling krijgt u een bijdrage om bijvoorbeeld een abonnement te nemen op een sportclub, een cursus te volgen of naar het museum te gaan.

U kunt de Meedoen-regeling aanvragen via het Werkplein Hart van West-Brabant.

Ingeklapt

Dagbesteding

Stichting Welzijn Zundert, Surplus Welzijn en Avoord organiseren regelmatig huiskamers: laagdrempelige ontmoetingsplaatsen waar mensen binnen kunnen stappen voor een activiteit of een kop koffie. Tegen een kleine vergoeding voor de versnaperingen of maaltijden, kunt u gebruik maken van de huiskamers. 

Huiskamers worden op de volgende locaties georganiseerd: 

  • Achtmaal: Dorpshuis De Nachtegaal, Van den Berghstraat 2.
  • Rijsbergen: Rijserf, Rijserf 1.
  • Wernhout: Gemeenschapshuis Wierenbos, Diepstraat 12.
  • Zundert: Nonnekeshof, Nonnekeshof 5.

Wilt u gebruik maken van één van deze huiskamers, neem dan contact op met Stichting Welzijn Zundert via info@swzundert.nl of 076-597 22 00.

De huiskamer in Klein Zundert wordt georganiseerd door de KBO Klein Zundert.

Ingeklapt

Aanlooppunt GGZ

In het Nonnekeshof in Zundert is een Aanlooppunt GGZ. De Aanloop brengt mensen in beweging, leert samen te werken met anderen, voorkomt isolement en vangt mensen op. Activiteiten bij de Aanloop worden door de bezoekers zelf uitgevoerd, hierbij worden zij ondersteunt door professionals. De begeleiders richten zich op ondersteuning en het herstel van de bezoekers.

Inwoners kunnen hier iedere woensdagmiddag binnenlopen.

Ingeklapt

Vrije tijd voor ouderen

Eetpunten Avoord

In het Rijserf en de Willaert worden elke maand eetpunten georganiseerd. U hoeft niet woonachtig te zijn in de complexen om deel te kunnen nemen aan de eetpunten. Neem, indien u deel wilt nemen, contact op met Avoord via 076-532 50 00.


PC Café

Tijdens het PC Café kunnen senioren stap voor stap kennismaken met de mogelijkheden van computer en internet. Het PC Café wordt wekelijks georganiseerd en begeleid door een vrijwilliger van Stichting Welzijn Zundert (SWZ). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met SWZ via 076-597 22 00 of info@swzundert.nl

Ingeklapt

Bewegen voor ouderen


Buurtsportcoaches

De gemeente Zundert wil met sport het welzijn van ouderen en mensen met een beperking vergroten. Daarom gaan twee experts (buurtsportcoaches) inzichtelijk maken wat er al is aan activiteiten en voorzieningen en of dit voldoende aansluit bij de wensen en behoeften van de doelgroepen. Daarnaast willen ze de doelgroepen meer laten bewegen bij bestaande en/of nieuwe activiteiten.

 

Wilt u in contact komen met een buurtsportcoach? Dat kan.
Hun contactgegevens zijn:

Gitte Hommel: gitte.hommel@ssnb.nl

Kijk voor meer informatie over sporten voor senioren, minder valide mensen of jeugd op: www.buurtsportcoachzundert.nl. 

 

Meer bewegen voor ouderen (MBvO)

Stiching Welzijn Zundert (SWZ) organiseert verschillende beweegactiviteiten voor ouderen onder de naam 'Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO)'. Doel is om de spieren en gewrichten soepel te houden, zodat men zo lang mogelijk optimaal kan blijven functioneren. Onder begeleiding van een docent worden allerlei oefeningen gedaan ter verbetering van de beweeglijkheid, vaardigheid en coördinatie. Inwoners van 60 jaar of ouder kunnen deelnemen aan MBvO. 

Er zijn 5 MBvO-locaties: 4 gymlocaties in Achtmaal, Klein Zundert, Rijsbergen en Zundert én 1 aquagum locatie (i.s.m. Zwembad de Wildert). Wilt u deelnemen? Neem dan contact op met SWZ via 076-597 22 00 of info@swzundert.nl.

Ingeklapt