Samenwerking

Verschillende zorg- en welzijnsorganisaties werken samen in het Sociaal Team, zoals een wijkverpleegkundige, jeugdhulpverlener, Wmo-consulent en Stichting Welzijn Zundert. Wanneer er sprake is van complexe problemen neemt een deskundige van het Sociaal Team contact op met de betreffende persoon of het gezin. Samen bepalen ze wat er gedaan kan worden en welke ondersteuning nodig is. Het Sociaal Team zorgt ervoor dat de ondersteuning efficiƫnt wordt ingezet.

Het Sociaal Team Zundert bestaat uit: