Wat kun je zelf doen?

Een plotselinge terugval in inkomen, een hoge rekening die u niet had zien aankomen, het kan iedereen overkomen. Gelukkig zijn er altijd mensen die je willen en kunnen helpen. U komt (mits ingeschreven en woonachtig in de gemeente Zundert) altijd in aanmerking voor schulddienstverlening van de gemeente, ongeacht de hoogte van uw inkomen.

Dus, heeft u een laag inkomen? Komt u regelmatig geld tekort? Of wilt u beter met geld om leren gaan? De gemeente Zundert werkt samen met verschillende organisaties die ondersteuning bieden in deze situaties. Op deze pagina zetten we de mogelijkheden op een rijtje:

Ingeklapt

Sociaal Raadsliedenwerk

Heeft u vragen over het invullen van formulieren of het opstellen van een brief? Wilt u uitleg om een ingewikkelde brief te begrijpen? Heeft u een juridische vraag? Stap dan binnen bij het Sociaal Raadsliedenwerk. Tijdens de inloopspreekuren geven onze medewerkers en vrijwilligers advies en informatie over uiteenlopende onderwerpen.

Kom langs (zonder afspraak) op: 
dinsdag en donderdag tussen 09.30 en 12.00 uur.

Contactgegevens:
Gezondheidscentrum De Welborg
De Welborg 9, Zundert (2e etage)
076 - 597 15 54
sociaalraadslieden@surplus.nl

Kijk voor meer informatie op de website van Surplus.

Ingeklapt

Budgetcoaching

Ben je het overzicht op je financiën kwijt? Stapelen de ongeopende rekeningen zich op? Heb je schulden? Weet je niet meer hoe je de eindjes aan elkaar kunt knopen? De budgetcoach van Surplus helpt je orde te scheppen in de financiële chaos. Als je ondersteuning krijgt van de budgetcoach, volg je ook de cursus “uitkomen met je inkomen”.

Ga voor meer informatie naar de website van Surplus, of bel 076 - 501 64 50.

Ingeklapt

Schuldhulpverlening

Schuldhulpverlening is hulp voor mensen die beter met hun inkomen rond willen komen, ongeacht de hoogte van hun inkomsten. Doel is om schulden te voorkomen of, als er al achterstanden ontstaan zijn, naar oplossingen te zoeken. 

Het meldpunt Schuldhulpverlening is er voor alle inwoners van de gemeente Zundert. Het meldpunt is gevestigd in Etten-Leur.

Contactgegevens:
Roosendaalseweg 4, 4875 AA, Etten-Leur
Postbus 10.100, 2870 GA, Etten-Leur
Tel: 076-502 40 25, algemeen nummer van loket Elz, u kunt vragen naar meldpunt Schuldhulpverlening
elz@etten-leur.nl


Verloop aanvraag
Na binnenkomst van de aanvraag wordt er een afspraak gemaakt voor een gesprek. De consulent verzamelt gegevens om een beeld te krijgen van de aard en de omvang van de schuld. Zo kan worden bepaald welke mogelijkheden er zijn om de schuldenproblematiek op te lossen.

Wettelijke regeling
Als het niet lukt om via het meldpunt Schuldhulpverlening uw schulden op te lossen, dan bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van de wettelijke regeling 'Schuldsanering natuurlijke personen’. Voor deze regeling dient u een verzoek in bij de rechtbank. U heeft hiervoor een verklaring van uw gemeente/Kredietbank nodig.

Ingeklapt

Stichting Leergeld

Stichting Leergeld biedt kinderen de mogelijkheid om mee te doen met sport, muziek en kunstzinnige vorming. Ook kunnen m.b.v. Stichting Leergeld kinderen deelnemen aan verschillende schoolactiviteiten.

Kijk voor meer informatie op de website van Stichting Leergeld. Daarnaast kunt u contact opnemen via 076-503 03 00 of info@leergeldnoordwestbrabant.nl.

Ingeklapt

Bijzondere bijstand voor kinderopvang en reiskosten

Heeft u onverwacht hoge kosten? Dan zijn er een aantal zaken waarvoor u (mogelijk) bijzondere bijstand kunt ontvangen, zoals: 

 • Kinderopvang bij sociaal medische indicatie (SMI);
 • Kinderopvang i.v.m. arbeid –scholing - inburgering;
 • Peuterspeelzaal;
 • Kosten schoolbezoek van:
  • Kinderen die voortgezet onderwijs volgen als de enkele reisafstand meer dan 10 km bedraagt;
  • Statushouder die de internationale schakelklas (ISK) voor anderstalige leerlingen volgt als de enkele reisafstand meer dan 10 km bedraagt;
  • Let op: Per 1 januari 2017 kunnen alle minderjarige mbo-studenten (16, 17 jarigen) met een beroepsopleidende leerweg óók gratis reizen met een ov-kaart.

Kijk voor meer informatie op de website van het Werkplein.

Ingeklapt

Extra ondersteuning voor volwassenen met een laag inkomen

Volwassenen met een laag inkomen komen mogelijk in aanmerking voor aanvullende regelingen. U kunt bijvoorbeeld in aanmerking komen voor: gemeentelijke heffingen gespreid betalen, toeslagen bij de Belastingdienst of kwijtschelding van gemeentebelasting.

Ingeklapt

Uithuiszetting voorkomen

Zegt uw verhuurder de huur op, omdat u niet betaalt? Onderneem dan zo snel mogelijk actie. Maak bezwaar tegen de opzegging bij de verhuurder en probeer een betalingsregeling te treffen. Een betalingsregeling bestaat uit afspraken met de verhuurder over hoe u de huur gaat betalen. U kunt hiervoor hulp vragen bij schuldhulpverlening.

 

Hulp vragen bij betalingsregeling

Vindt u het lastig om afspraken te maken met uw verhuurder? Vraag dan om hulp. Een familielid of een vriend(in) is vast bereid u te helpen. U kunt ook hulp vragen bij schuldhulpverlening of sociaal raadsliedenwerk als het u zelf niet lukt een betalingsregeling af te spreken.

Ingeklapt

Vroeg Eropaf, samen geldzorgen aanpakken

In Nederland heeft 1 op de 5 huishoudens moeite om iedere maand alle rekeningen te betalen en 1 op de 12 huishoudens heeft ernstige betalingsproblemen. Veel mensen met financiële problemen melden zich niet of (veel) te laat voor een betalingsregeling of hulpverlening. En dat terwijl snelle hulp bij betalingsproblemen veel ellende en maatschappelijke kosten kan voorkomen. Daarom kiezen de zes gemeenten Roosendaal, Etten-Leur, Moerdijk, Halderberge, Rucphen en Zundert ervoor om zélf aan te kloppen bij inwoners met een hoog risico op financiële problemen. Dit noemen we Vroeg Eropaf.

Vroeg Eropaf werkt zó: Wanneer een inwoner problemen heeft met het betalen van de maandelijkse rekeningen voor huur, energie, water en/of zorgverzekering, neemt een hulpverlener van de gemeente of een maatschappelijk werker contact op. Samen met de inwoner kijken ze wat er nodig is om de betalingsproblemen aan te pakken. Soms heeft iemand recht op subsidies of regelingen. Soms kan er in termijnen worden betaald. En soms is er andere hulp nodig. Doel is om schulden zoveel mogelijk te voorkómen.

De6 gemeenten Roosendaal, Etten-Leur, Moerdijk, Halderberge, Rucphen en Zundert werken bij Vroeg Eropaf samen met de woningcorporaties Alwel, Thuisvester en Woonkwartier en met Brabant Water, CZ, coöperatie VGZ en Achmea Zilveren Kruis. Van deze organisaties en van de energiebedrijven ontvangen de gemeenten berichten over betalingsachterstanden. Zo kunnen we hulp aanbieden waar dat nodig is. Wilt u meer weten? Kijk dan bij veelgestelde vragen.

Ingeklapt

Hulp voor ZZP'ers

Over Rood is een vrijwilligersorganisatie die ZZP'ers in financiële problemen helpt. Over Rood is een landelijke organisatie en sinds 2016 actief in Breda en omgeving.

Wanneer kunt u terecht bij Over Rood?

 • Een ZZP’er zit in de financiële problemen maar heeft een goed bedrijf waar hij/zij van kan leven. Er zijn schulden die niet uit de normale inkomsten kunnen worden afgelost.
 • Een ZZP’er wil of moet stoppen met de onderneming vanwege de financiële situatie. Vaak is er sprake van schulden, te weinig inkomsten en/of een gebrekkige administratie.

 

Hoe komt u in contact met Over Rood?

Over Rood is bereikbaar via breda@overrood.nl of 085-0408 416. Meer informatie kunt u vinden op de website van Over Rood.

Ingeklapt