Waar kunt u hulp vragen?

Het meldpunt Schuldhulpverlening is er voor alle inwoners van de gemeente Zundert. Het meldpunt is gevestigd in Etten-Leur.

Contactgegevens:
Roosendaalseweg 4, 4875 AA Etten-Leur
Postadres: Postbus 10.100, 4870 GA Etten-Leur
Tel. 14076 (algemeen nummer gemeente Etten-Leur, u kunt vragen naar het Meldpunt)

Verloop aanvraag

Na binnenkomst van de aanvraag wordt er een afspraak gemaakt voor een gesprek. De consulent verzamelt gegevens om een beeld te krijgen van de aard en de omvang van de schuld. Zo kan worden bepaald welke mogelijkheden er zijn om de schuldenproblematiek op te lossen.

Wettelijke regeling

Als het niet lukt om via het Meldpunt Schuldhulpverlening uw schulden op te lossen, dan bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van de wettelijke regeling 'Schuldsanering natuurlijke personen’. Voor deze regeling dient u een verzoek in bij de rechtbank. U heeft hiervoor een verklaring van uw gemeente/Kredietbank nodig.