Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit betekent hulp en ondersteuning aan huis dat geen medisch karakter heeft.

Meer informatie over de Wmo

Jeugdwet

De gemeente is verantwoordelijk voor bijna alle jeugdhulpverlening. Zo kan deze beter op elkaar worden afgestemd.

Meer informatie over de Jeugdwet.

Participatiewet

De gemeente is verantwoordelijk voor de re-integratie van mensen die nog wel kunnen werken, maar daarbij een steuntje in de rug nodig hebben. Taken van de gemeente die onder de Participatiewet vallen, zijn ondersteuning bij het zoeken naar passend werk en inkomensondersteuning.

Meer informatie over (inkomens)ondersteuning.

Voor complexe hulpvragen

Soms zijn er problemen op meerdere gebieden. Als dit het geval is, is er een team van deskundigen van verschillende zorg- en welzijnsorganisaties dat samenwerkt. Daarin zitten onder meer een wijkverpleegkundige, een Wmo-consulent en de Stichting Welzijn Zundert.

De hulp van dit team start op verzoek van een huisarts, zorgverlener of school. Wanneer er sprake is van complexe problemen neemt een deskundige van het team contact op met de betreffende persoon of het gezin. Samen bepalen ze wat er gedaan kan worden en welke specialistische hulp nodig is.

Welke taken horen niet bij de gemeente?

Voor alle medische zorg en ondersteuning aan mensen die intensieve zorg en toezicht nodig hebben, blijft de rijksoverheid verantwoordelijk. Deze zorg valt onder de Wet Langdurige Zorg en de Zorgverzekeringswet.

Cliëntondersteuning

De onafhankelijke cliëntondersteuning is voor alle inwoners beschikbaar bij de toegang tot ondersteuning in het Sociaal domein (Wmo, Jeugdwet en Participatiewet).

Een aantal inwoners voelt zich bij het keukentafelgesprek voldoende ondersteund door het betrekken van hun eigen netwerk of door informele cliëntondersteuners. Als inwoners daar geen gebruik van willen maken of wanneer een situatie zo ingewikkeld is dat er professionele ondersteuning bij nodig is, is er een professioneel vangnet waar inwoners een beroep op kunnen doen. De gemeente Zundert heeft MEE West-Brabant daarvoor ingeschakeld.

Daarnaast is er een algemene meedenkvoorziening. Deze is ondergebracht bij de Stichting Welzijn Zundert. De meedenkvoorziening heeft een coachende rol waarbij inwoners levensvragen kunnen stellen en worden gecoacht bij het oplossen.

Naast de professionele cliëntondersteuning kan cliëntondersteuning ook informeel worden gegeven. Denk bijvoorbeeld aan de cliëntondersteuners van de KBO-kring Zundert.