Waar kunt u terecht?

U kunt met uw vragen in eerste instantie terecht bij bijvoorbeeld de schakelfunctionaris op scholen en kinderopvang, het consultatiebureau, de jeugdverpleegkundige, de jongerenwerker of de wijkverpleegkundige. Zij helpen u bij het vinden van een oplossing en schakelen hulp in. Ook is meer specialistische hulp voorhanden.

Meer informatie

www.cjgzundert.nl
www.jeugdhulpwbw.nl

Als er meer hulp nodig is

Negen gemeenten, waaronder Zundert, werken samen bij het organiseren van jeugdhulp. Hun streven is om jeugdigen en ouders zoveel mogelijk op eigen kracht opvoed- en opgroeihobbels te laten nemen, waar nodig met ondersteuning. Inwoners kunnen ondersteund worden door de jeugdprofessionals. Wanneer er zwaardere problematiek speelt, dan kan er extra zorg worden ingezet. Het motto blijft 'licht waar kan, zwaar waar nodig’. 

Voorbeelden jeugdhulp

  • Hulp en ondersteuning bij opgroei- en opvoedproblemen.
  • Uitvoering kinderbescherming en jeugdreclassering.
  • Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld.
  • Specialistische hulp voor jongeren met een verstandelijke beperking.
  • Geestelijke gezondheidszorg of gesloten jeugdzorg.