Wie houdt mij op de hoogte en bij wie kan ik nu terecht met mijn vragen?

• Bent u naar Juzt verwezen door een jeugdprofessional van de gemeente? Neem gerust contact op met deze jeugdprofessional. De naam van de jeugdprofessional, leest u in het gezinsplan. De jeugdprofessional zal u zelf ook op korte termijn benaderen om u verder te informeren.

 

• Bent u naar Juzt verwezen door een Jeugdzorgwerker van een gecertificeerde instelling (gezinsvoogd of jeugdreclasseerder)? Stel uw vragen dan gerust. De jeugdzorgwerker zal u zelf ook op korte termijn benaderen om u verder te informeren.

 

• Bent u naar Juzt verwezen door een huisarts, de jeugdarts of een medisch specialist? En is er geen jeugdprofessional en/of een jeugdzorgwerker betrokken? Neem dan contact op met ons op. 

Ingeklapt