Kinderopvang

Zoekt u een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, een gastouder of gastouderbureau? In het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen zijn alle geregistreerde kinderopvangvoorzieningen van Nederland opgenomen. U komt alleen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag als u gebruikmaakt van een opvang die in dit register staat.

Ingeklapt

Overzicht

Op de website van de Onderwijsinspectie vindt u alle informatie over scholen voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs in de gemeente Zundert.  

Ingeklapt

Scholen en schoolbesturen

College van Bestuur (Dagelijks Bestuur):

Leonie van Breda
bestuurskantoor@spoz.nl
www.spoz.nl
 

Basisschool De Wegwijzer

Van Den Berghstraat 2B, 4885 AH Achtmaal
(076) 598 71 55
Wegwijzer@spoz.nl
www.wegwijzer-achtmaal.nl
Directeur: Jos Verpalen
 

Basisschool St. Antonius

Klein Zundertseweg 58, 4882 BH Klein Zundert
(076) 597 35 98
antoniusschool@spoz.nl
www.antonius-zundert.nl
Directeur: Vera Martens
 

Basisschool St. Anna

Berkenlaan 156, 4881 XE Zundert
(076) 597 35 02
annaschool@spoz.nl
www.annaschool.nl
Directeur: Martijn Schrauwen
 

Basisschool St. Jozef

Diepstraat 4, 4884 AB Wernhout
(076) 597 30 59
jozefschool@spoz.nl
www.jozef-wernhout.nl
Directeur: Wouter Starink
 

Basisschool Zonnebloem

Burgemeester Manderslaan 45, 4881 EH, Zundert
(076) 597 25 01
zonnebloem@spoz.nl
www.zonnebloem-zundert.nl
Directeur: dhr. P. van Beijsterveldt  (wnd.) 
 

Stichting Katholiek Onderwijs Rijsbergen

Postbus 65
4890 AB Rijsbergen
(076) 596 19 70
 

Basisschool St. Bavo

St. Bavostraat 5, 4891 CG, Rijsbergen
(076) 596 19 70
directie@bavoschool.net
www.bavoschool.net
Directeur: dhr. J. Verschueren 
 

Stichting (V)SO REC 4 West-Brabant/Zeeland ‘Het Driespan’

Secretariaat: Bestuursbureau Het Driespan
Hof van den Houte 61
4873 AZ Etten-Leur
(076) 502 59 90
info@driespan.koraalgroep.nl
www.hetdriespan.nl
 

Speciaal Onderwijs De Koperakker (LZK)

Montenslaan 2a, 4891 SN, Rijsbergen
(076) 596 33 45
dekoperakker@driespan.koraalgroep.nl
www.hetdriespan.nl
 

Mencia Sandrode (nevenvestiging van Mencia de Mendoza in Breda)

Akkermolenweg 2d, 4881 BL, Zundert
(076) 599 50 50
sandrode@mencia.nl
www.sandrode.nl
Directeur: dhr. C. Vermeeren
Op Mencia Sandrode zijn de opleidingen Theoretische leerweg VMBO(leerjaar 1 t/m 4), Havo (brugjaar + leerjaar 2 en 3) en VWO (brugjaar + leerjaar 2 en 3) te volgen.

Ingeklapt

Onderwijsinspectie

De Inspectie van het Onderwijs ziet toe op de kwaliteit van het onderwijs en valt onder het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. U vindt op hun website onder meer de beoordeling van de inspectie over de scholen in de gemeente Zundert, de zogeheten Kwaliteitskaarten. 

Ingeklapt

Leerplicht

Wanneer een kind 4 jaar wordt, mag het naar school. Kinderen tussen 5 en 16 jaar moeten verplicht naar school. De leerplicht gaat in op de 1e schooldag van de nieuwe maand nadat een kind 5 jaar is geworden en loopt tot het einde van het schooljaar waarin een kind 16 wordt.

Ingeklapt