Wanneer vraagt u leerlingenvervoer aan?

U vraagt leerlingenvervoer aan voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen vanwege een structurele handicap. Onder bepaalde voorwaarden voorziet de gemeente in een vervoersvoorziening.

Aanvraag

  • U kunt bij de gemeente een aanvraag voor leerlingenvervoer indienen. U dient voor elk jaar dat u vergoeding wenst een nieuwe aanvraag in te dienen.
  • De gemeente toetst het verzoek aan de verordening leerlingenvervoer. Binnen 8 weken moet de gemeente een besluit nemen.
  • U ontvangt een beschikking van de gemeente. Hierin staat of u aanspraak maakt op een vervoersvoorziening.
  • Als u recht hebt op vergoeding van openbaar vervoer geeft de gemeente aan hoe u deze kosten kunt declareren. 

Meenemen

  • Vraag een IB 60-formulier aan bij de Belastingdienst. Hierop wordt het belastbaar inkomen van beide ouders gezet en neem dat mee naar de gemeente.
    Dit formulier is niet nodig voor leerlingen die een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs bezoeken.