Dienstencheques huishoudelijke hulp

Iedere cliënt met een indicatie huishoudelijke ondersteuning (HO) of iemand die bij de Stichting Welzijn Zundert als mantelzorger staat geregistreerd komt in aanmerking voor dienstencheques. Met een dienstencheque kan één uur extra huishoudelijke ondersteuning worden ingekocht. Een dienstencheque is dus aanvullend op de hulp die men al krijgt vanuit een indicatie HO.

Een dienstencheque kost €5,- per stuk. De hulp vanuit dienstencheques is bedoeld voor hulp die niet onder de indicatie HO vallen, bijvoorbeeld een 'grote schoonmaak'. De dienstencheques kunnen worden ingekocht bij gecontracteerde zorgaanbieders, namelijk: Thuiszorg Matilda, TWB, Tzorg, Thuiszorg Dat, Actief Zorg en Careyn Hospice. 

Dienstencheques voor mensen met een indicatie, worden op termijn afgebouwd. De regeling dienstencheques voor mantelzorgers blijft ongewijzigd. Mantelzorgers kunnen in 2019 maximaal 52 dienstencheques inkopen. De cheques moeten worden ingezet bij de mantelzorger thuis. 

Wil u hier meer over weten? Neemt dan contact op met Kees Schijvenaars via 076 - 599 56 00. 

Mantelzorgwoning

Wilt u als mantelzorger dichter bij degene wonen voor wie u zorgt? Dan kunt u een mantelzorgwoning bij of aan uw eigen huis laten bouwen. Hier is geen vergunning voor nodig, wel gelden er een aantal regels. Zo mag er maximaal één huishouden in een mantelzorgwoning wonen. Daarnaast mag het pand, indien de mantelzorgrelatie eindigt, niet meer als woning gebruikt worden.

Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met Ben Ham via 076 - 599 56 00, of kijk op www.mantelzorg.nl.   

Mantelzorgcompliment

 

De gemeente Zundert spreekt graag haar waardering uit aan de mantelzorgers in de gemeente. Daarom wordt het Mantelzorgcompliment voor de tweede keer uitgegeven. Als dank voor de belangeloze, intensieve zorg aan een hulpbehoevende in de directe omgeving, ontvangen mantelzorgers een cadeaubon van de gemeente.

Mantelzorgers zijn onmisbaar in onze samenleving. Om dat te laten blijken, zet de gemeente mantelzorgers in het zonnetje. Het Mantelzorgcompliment wordt ook gegeven door degene die de zorg ontvangt. De aanvraag is namelijk ook door hem of haar bij de gemeente ondertekend.

Van 1 december 2018 tot en met 31 maart 2019 kunt u het aanvraagformulier invullen en sturen naar de gemeente. De mantelzorger ontvangt € 100,- in de vorm van een cadeaubon in te wisselen bij tientallen winkels en ondernemers in gemeente Zundert. De cadeaubon is tot 1 januari 2020 geldig.

Het aanvraagformulier kunt u hieronder downloaden.

 

Wie komt in aanmerking?

Het mantelzorgcompliment is voor iedereen van 18 jaar en ouder die, meer dan zes uur in de week gedurende minimaal drie maanden, onbetaald zorg of hulp geeft aan een hulpbehoevende uit de gemeente Zundert. Ook mensen die minimaal 250 uur verspreid over een jaar hulp verlenen binnen de gemeente kunnen in aanmerking komen. De zorgontvanger kan een compliment aanvragen. 

Logeeropvang

Logeeropvang is het overnemen van permanent toezicht op de cliënt ter ontlasting van de mantelzorger. Hiermee wordt overbelasting van de mantelzorger voorkomen. 

Meer informatie kunt u verkrijgen bij lokel Elz via 076 - 502 40 25.