Ombudsman: Ignace Nolet

Ignace Nolet, voormalig huisarts, is benoemd als ombudsman voor het Sociaal Domein in de gemeente Zundert. Zijn taak is ervoor te zorgen dat inwoners niet tussen wal en schip geraken door de veranderingen in de zorg.

Wie een klacht heeft over de Wet maatschappelijk ondersteuning, Jeugdwet of Participatiewet en niet tot een oplossing, kan een beroep doen op de ombudsman. Hij bemiddelt tussen de inwoner, gemeente en uitvoerende organisatie.

Contact

Ombudsman Nolet is bereikbaar via tel (076) 599 56 00 of ombudsman@zundert.nl.