Participatieraad behartigt belangen van inwonersDe Participatieraad behartigt de belangen van alle inwoners, maar vooral van kwetsbare inwoners van de gemeente Zundert. Daartoe geeft de Participatieraad het college van burgemeesters en wethouders gevraagd en ongevraagd advies op het gebied van welzijn en zorg. De gemeente is wettelijk verplicht een dergelijke burgerparticipatie te bevorderen en heeft daartoe de verordening Participatieraad Welzijn Zorg Zundert (PDF, 112 kb)  vastgesteld.

Omdat kwetsbare inwoners in de gemeente Zundert volwaardig mee moeten kunnen doen in de samenleving is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ingesteld. Daarin staat dat gemeenten per individu moeten kijken naar wat iemand nodig heeft om gewoon actief mee te kunnen doen in de samenleving, net als anderen. De gebieden waarop de Participatieraad de gemeente adviseert zijn o.a. maatschappelijke ondersteuning, werk en inkomen en jeugdzorg.

De Participatieraad houdt zich op de hoogte van de wensen van kwetsbare inwoners van Zundert en vertaalt deze wensen in voorstellen en adviezen voor het gemeentebestuur. De leden van de Participatieraad houden daarvoor voldoende voeling met de inwoners van de gemeente Zundert. De leden van de Participatieraad vertegenwoordigen een bepaalde achterban zoals bijvoorbeeld ouderen, gehandicapten, mantelzorgers, vrijwilligers en jeugd.

Meer informatie

Op de website www.participatieraadzundert.nl vindt u meer informatie over de Participatieraad.

Per e-mail is de Participatieraad bereikbaar via het adres info@prwzz.nl.