Nieuwe aanbieders

Nieuwe aanbieders kunnen het hele jaar hun interesse voor deelname aan de overeenkomst kenbaar maken. Uiterlijk 1 november dient een nieuwe aanbieder aangetoond te hebben te voldoen aan de gestelde eisen en criteria, waarna zij per 1 januari van het volgende kalenderjaar de overeenkomst aan kunnen gaan.

Vragen of aanmeldingen kunt u sturen naar de contractmanagers via contractmanagementwmo.wbw@inkoopwestbrabant.nl.

Gecontracteerde aanbieders

De diverse documenten (zoals de resultaatovereenkomst, werkafsprakenboek e.d.) zijn te vinden in het afgeschermde gedeelte van deze website onder de kop 'Documenten Maatwerkvoorziening Begeleiding'.

Fysieke overlegtafels

Gedurende het jaar worden diverse fysieke overlegtafels gehouden, waaraan geselecteerde aanbieders deelnemen. De agenda’s en verslagen van de overlegtafels worden in het afgeschermde gedeelte gepubliceerd. 

Aanbieders die niet deelnemen aan de fysieke overlegtafel kunnen uiterlijk één week voor de overlegtafel onderwerpen aandragen via contractmanagementwmo.wbw@inkoopwestbrabant.nl.