Jaarlijkse subsidie

De jaarlijkse subsidie voor het jaar 2020 kunt u niet meer aanvragen. Deze aanvraag moest vóór 1 juni 2019 zijn ingediend bij de gemeente.

Ingeklapt

Eenmalige subsidie

Eenmalige subsidie is een subsidie bedoeld voor eenmalige activiteiten, die niet behoren tot de reguliere activiteiten van de aanvrager. Deze subsidie dient minimaal 13 weken voor aanvang van de activiteiten te worden aangevraagd. Download hier het aanvraagformulier voor eenmalige subsidie 2020.

Ingeklapt

Contact

Ramona Kuiper
Bereikbaar op maandag t/m donderdag via:

(076) 599 56 00
subsidie@zundert.nl

Ingeklapt

Subsidieplafonds 2019

In de vergadering van 6 november 2018 heeft de gemeenteraad de subsidieplafonds voor 2019 als volgt vastgesteld:
 

Beleidsthema Subsidieplafond 2019
Leefbaarheid - professioneel  € 132.486
Participatie - professioneel € 499.156
Ontplooiing - professioneel € 40.481
Cultuur - professioneel € 310.158
Leefbaarheid - vrijwilligers € 50.000
Participatie - vrijwilligers € 50.000
Ontplooiing - vrijwilligers € 131.090
Cultuur - vrijwilligers € 15.000
Eenmalige subsidies € 10.000

 

Wijze van verdeling

Verzoeken om een eenmalige subsidie kunnen gedurende het hele jaar worden ingediend. Daarbij geldt dat het verdelen van de subsidie plaatsvindt in volgorde van ontvangst. In het geval van de jaarlijkse subsidies worden alle subsidies naar evenredigheid verminderd wanneer het totaal van de subsidieverzoeken het plafond overtreft.

 

Ingeklapt

Subsidieplafonds 2020

In de vergadering van 5 november 2019 heeft de gemeenteraad de subsidieplafonds voor 2020 als volgt vastgesteld:
 

Beleidsthema Subsidieplafond 2020
Leefbaarheid - professioneel  € 109.124
Participatie - professioneel € 575.359
Ontplooiing - professioneel € 45.360
Cultuur - professioneel € 394.550
Vrijwilligersorganisaties € 270.178
Eenmalige subsidies € 10.000

 

Wijze van verdeling

Verzoeken om een eenmalige subsidie kunnen gedurende het hele jaar worden ingediend. Daarbij geldt dat het verdelen van de subsidie plaatsvindt in volgorde van ontvangst. In het geval van de jaarlijkse subsidies worden alle subsidies naar evenredigheid verminderd wanneer het totaal van de subsidieverzoeken het plafond overtreft.

Ingeklapt

Subsidie ondernemers

De provinciale subsidieregeling Ecnomie en Innovatie Noord-Brabant is opengesteld. MKB-ondernemers kunnen subsidies aanvragen voor projecten gericht op versterken van de smart industry. Dit is met name interessant voor ondernemingen in de sectoren: logistiek, biobased economy, agrosector en vrijetijdseconomie. Meer informatie is te vinden op de webstie van de Regio West-Brabant.

Ingeklapt