Nodig om een aanvraagformulier in te vullen

Om het aanvraagformulier in te vullen, heeft u de volgende gegevens nodig:

 • E-herkenning;
 • Begroting (vrijwilligersorganisaties dienen deze begroting vooraf in te vullen en te uploaden bij de aanvraag).

Bij een eerste aanvraag heeft u ook nodig:

 • Oprichtingsakte;
 • Statuten;
 • Jaarverslag, indien aanwezig.

Voor het indienen van een verzoek om vaststelling heeft u de volgende gegevens nodig:

Voor subsidies tussen €10.000,- en €50.000,- (indienen vóór 1 april na afloop van het jaar waarop de subsidie betrekking heeft):

 • Inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht;
 • Overzicht van activiteiten met daaraan verbonden de inkomsten en uitgaven.

Voor subsidies tussen hoger dan €50.000 (indienen vóór 1 juni na afloop van het jaar waarop de subsidie betrekking heeft):

 • Inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht;
 • Overzicht van activiteiten met daaraan verbonden de inkomsten en uitgaven;
 • Balans van het afgelopen subsidietijdvak met een toelichting daarop;
 • Controleverklaring opgesteld door een onafhankelijke accountant.

Hier vindt u het aanvraagformulier voor subsidie.

Ingeklapt

Jaarlijkse subsidie

Jaarlijkse subsidie is bedoeld voor jaarlijks terugkerende activiteiten. De subsidie voor 2021 dient vóór 1 september 2020 te worden aangevraagd.

Hier vindt u het aanvraagformulier voor subsidie 2021.

Ingeklapt

Eenmalige subsidie

Eenmalige subsidie is een subsidie bedoeld voor eenmalige activiteiten, die niet behoren tot de reguliere activiteiten van de aanvrager. Deze subsidie dient minimaal 13 weken voor aanvang van de activiteiten te worden aangevraagd.

Hier vindt u het aanvraagformulier eenmalige subsidie.

Ingeklapt

Contact

Ramona Kuiper
Bereikbaar op maandag t/m donderdag via:

(076) 599 56 00
subsidie@zundert.nl

Ingeklapt

Subsidieplafonds 2020

In de vergadering van 5 november 2019 heeft de gemeenteraad de subsidieplafonds voor 2020 als volgt vastgesteld:
 

Beleidsthema Subsidieplafond 2020
Leefbaarheid - professioneel  € 109.124
Participatie - professioneel € 575.359
Ontplooiing - professioneel € 45.360
Cultuur - professioneel € 394.550
Vrijwilligersorganisaties € 270.178
Eenmalige subsidies € 10.000

 

Wijze van verdeling

Verzoeken om een eenmalige subsidie kunnen gedurende het hele jaar worden ingediend. Daarbij geldt dat het verdelen van de subsidie plaatsvindt in volgorde van ontvangst. In het geval van de jaarlijkse subsidies worden alle subsidies naar evenredigheid verminderd wanneer het totaal van de subsidieverzoeken het plafond overtreft.

Ingeklapt

Subsidie ondernemers

De provinciale subsidieregeling Ecnomie en Innovatie Noord-Brabant is opengesteld. MKB-ondernemers kunnen subsidies aanvragen voor projecten gericht op versterken van de smart industry. Dit is met name interessant voor ondernemingen in de sectoren: logistiek, biobased economy, agrosector en vrijetijdseconomie. Meer informatie is te vinden op de webstie van de Regio West-Brabant.

Ingeklapt