Jaarlijkse subsidie

De jaarlijkse subsidie voor het jaar 2019 kunt u niet meer aanvragen. Deze aanvraag moest vóór 1 juni 2018 zijn ingediend bij de gemeente. Voor het jaar 2020 kunt u dus een aanvraag indienen vóór 1 juni 2019. Het aanvraagformulier voor 2020 kunt u hier (PDF, 414 kb)  downloaden.

Eenmalige subsidie

Voor 2018 is het plafond voor de eenmalige subsidies bereikt. Dat betekent dat er voor dit jaar geen aanvragen meer gedaan kunnen worden.

Contact

Ramona Kuiper
Bereikbaar op maandag t/m donderdag via:

(076) 599 56 00
subsidie@zundert.nl

Subsidieplafonds 2019

In de vergadering van 6 november 2018 heeft de gemeenteraad de subsidieplafonds voor 2019 als volgt vastgesteld:
 

Beleidsthema

Subsidieplafond 2019

Leefbaarheid - professioneel 

€ 132.486

Participatie - professioneel

€ 499.156

Ontplooiing - professioneel

€ 40.481

Cultuur - professioneel

€ 310.158

Leefbaarheid - vrijwilligers

€ 50.000

Participatie - vrijwilligers

€ 50.000

Ontplooiing - vrijwilligers

€ 131.090

Cultuur - vrijwilligers

€ 15.000

Eenmalige subsidies

€ 10.000

 

Wijze van verdeling

Verzoeken om een eenmalige subsidie kunnen gedurende het hele jaar worden ingediend. Daarbij geldt dat het verdelen van de subsidie plaatsvindt in volgorde van ontvangst. In het geval van de jaarlijkse subsidies worden alle subsidies naar evenredigheid verminderd wanneer het totaal van de subsidieverzoeken het plafond overtreft.

 

Subsidie ondernemers

De provinciale subsidieregeling Ecnomie en Innovatie Noord-Brabant is opengesteld. MKB-ondernemers kunnen subsidies aanvragen voor projecten gericht op versterken van de smart industry. Dit is met name interessant voor ondernemingen in de sectoren: logistiek, biobased economy, agrosector en vrijetijdseconomie. Meer informatie is te vinden op de webstie van de Regio West-Brabant.