Jaarlijkse subsidie

De jaarlijkse subsidie voor het jaar 2018 kunt u niet meer aanvragen. Deze aanvraag moest vóór 1 juni 2017 zijn ingediend bij de gemeente. Voor het jaar 2019 kunt u dus een aanvraag indienen vóór 1 juni 2018. Het aanvraagformulier voor 2019 kunt u hier (PDF, 234 kb)  downloaden.

Aanvraag eenmalige subsidie 2018

Vanwege een onverwacht groot aantal mooie activiteiten, is het subsidieplafond voor de éénmalige subsidies  bereikt. Het is daardoor voor ons niet meer mogelijk om in 2018 subsidie te verstrekken.

Contact

(076) 599 56 00
subsidie@zundert.nl

Subsidieplafonds 2018

In de vergadering van 7 november 2017 heeft de gemeenteraad de subsidieplafonds voor 2018 als volgt vastgesteld:
 

Beleidsthema

Subsidieplafond 2018

Leefbaarheid - professioneel 

€ 143.394

Participatie - professioneel

€ 489.368

Ontplooiing - professioneel

€ 30.360

Cultuur - professioneel

€ 293.303

Leefbaarheid - vrijwilligers

€ 50.000

Participatie - vrijwilligers

€ 50.000

Ontplooiing - vrijwilligers

€ 131.580

Cultuur - vrijwilligers

€ 15.000

Eenmalige subsidies

€ 10.000


Wijze van verdeling

Verzoeken om een eenmalige subsidie kunnen gedurende het hele jaar worden ingediend. Daarbij geldt dat het verdelen van de subsidie plaatsvindt in volgorde van ontvangst. In het geval van de jaarlijkse subsidies worden alle subsidies naar evenredigheid verminderd wanneer het totaal van de subsidieverzoeken het plafond overtreft.


Subsidieplafond reeds bereikt op 1 maart 2018!

Vanwege een onverwacht groot aantal mooie activiteiten, is het subsidieplafond voor de éénmalige subsidies reeds bereikt. Het is daardoor voor ons niet meer mogelijk om in 2018 nog subsidie te verstrekken.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Zundert, telefoonnummer 076-599 56 00 of via e-mail subsidie@zundert.nl.