Het Taalcafé wordt eens in de twee weken gehouden bij de St. Annaschool, Berkenlaan 156 in Zundert. Tussen 19.00 uur en 20.30 uur zijn alle statushouders en gesprekspartners die de Nederlandse taal al goed beheersen van harte welkom!

We oefenen voornamelijk door, onder het genot van een kopje koffie/thee, veel Nederlands met elkaar te praten. Het Taalcafé is gratis te bezoeken.

Vragen? Neem contact met Stichting Welzijn Zundert door een mail te sturen naar: a.huijbregts@swzundert.nl of te bellen naar: 076-5972200.