Eigen kracht

Heeft u weinig inkomen? Dan is het belangrijk dat u zo snel mogelijk weer aan de slag gaat.

Lukt het nog niet om werk te vinden? Het Werkplein Hart van West-Brabant kan u ondersteunen, ook als u geen uitkering ontvangt. Daarnaast kunt u hier lezen wat u kunt doen om een baan te vinden

Let op: Heeft u een uitkering en wilt u graag vrijwilligerswerk gaan doen? Kies dan op de website van het UWV uw situatie. Zo ziet u of uw vrijwilligerswerk mag doen met behoud van uw uitkering.

Ingeklapt

Bijstandsuitkering

Heeft u geen inkomen meer? Of niet genoeg geld om van te leven? Dan kunt u kijken of u recht heeft op een bijstandsuitkering bij het Werkplein Hart van West-Brabant

U kunt bij het Werkplein terecht voor de volgende uitkeringen: 

 

Bijstand

Voor de periode dat u op zoek bent naar werk, kunt u bijstand aanvragen. U ontvangt alleen bijstand, als u niet genoeg geld heeft om van te leven. Kunt u helemaal niet meer werken? En heeft u geen inkomsten en ook geen recht op een uitkering van UWV? Dan kunt u ook bijstand aanvragen. Bijstand vraagt u aan via het Werkplein. U kunt ook bellen naar 076-750 35 00, van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 10.30 uur.

 

Uitkering voor oudere ex-ondernemers (IOAZ)

Als u erover denkt om te stoppen als zelfstandig ondernemer omdat u niet genoeg inkomen uit uw bedrijf heeft, komt u mogelijk in aanmerking voor een IOAZ-uitkering. IOAZ staat voor Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen. IOAZ vraagt u aan via het Werkplein. U kunt ook bellen naar 076-750 35 00, van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 10.30 uur.

 

Uitkering voor oudere werklozen (IOAW)

Bent u tussen uw 50e en 60e werkloos geworden? En heeft u de volledige WW-uitkering ontvangen? Dan vraagt u geen bijstandsuitkering, maar een IOAW-uitkering aan. Dit staat voor Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze werknemers. IOAW vraagt u aan via het Werkplein. U kunt ook bellen naar 076-750 35 00, van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 10.30 uur.

 

Werkloos (WW-uitkering)

Wilt u een WW-uitkering aanvragen? Informatie over de aanvraag, rechten, plichten en regels zijn te vinden op de website van het UWV.

 

WW-uitkering stopt

Uw WW-uitkering stopt, maar u heeft nog geen ander werk. Of u verdient heel weinig. Dan kunt u misschien een andere uitkering krijgen. Welke uitkering, hangt af van uw leeftijd. Kijk voor meer informatie op de website van het Werkplein.

 

Werk zoeken

Lukt het u niet om werk te vinden? Het Werkplein kan u ondersteunen. Want iedereen heeft recht op mee kunnen doen in de samenleving. Heeft u een uitkering van het Werkplein? Dan kunt u persoonlijke begeleiding krijgen van een klantmanager om werk te vinden. Kijk voor meer informatie op de website van het Werkplein.

Ingeklapt

Andere uitkeringen

IOW

Heeft u de AOW-leeftijd nog niet bereikt? Maar bent u wel 60 jaar of ouder? Dan kunt u na uw WW- of loongerelateerde WGA-uitkering misschien een IOW-uitkering (Wet Inkomensvoorziening Oudere Werklozen) krijgen. Informatie over deze uitkering kunt u vinden op de website van het UWV.

 

ANW

Mensen die hun partner zijn verloren, een minderjarig kind verzorgen én meer dan 45% arbeidsongeschikt zijn, kunnen recht hebben op een ANW-uitkering. Informatie over deze uitkering kunt u vinden op de website van SVB.

 

WIA

Bent u bijna 2 jaar ziek? En kunt daardoor minder werken en verdienen? Dan heeft u misschien heeft u recht op een WIA-uitkering. Er zijn 2 soorten WIA-uitkeringen: de IVA-uitkering en de WGA-uitkering. De IVA kunt u krijgen als u bijna niet meer kunt werken. De WGA als u nu of in de toekomst nog wel (deels) kunt werken. Informatie over deze uitkering kunt u vinden op de website van het UWV.

 

Wajong

De Wajong-uitkering is er voor mensen die op jonge leeftijd arbeidsongeschikt zijn geraakt.

Er zijn 3 vormen Wajong:

  • Oude Wajong: U heeft een oude Wajong-uitkering, omdat u uw uitkering vóór 1 januari 2010 heeft aangevraagd en gekregen.
  • Wajong 2010: U heeft Wajong 2010, omdat u tussen 1 januari 2010 en 1 januari 2015 Wajong heeft aangevraagd en gekregen.
  • Wajong 2015: U heeft Wajong 2015, omdat u na 31 december 2014 Wajong heeft aangevraagd en gekregen

Informatie over deze uitkering kunt u vinden op de website van het UWV.

 

Ziektewet

U kunt een ziektewetuitkering aanvragen als u ziek wordt en geen werkgever heeft. Bijvoorbeeld als u uitzendkracht bent, uw contract afloopt tijdens uw ziekte, of als u WW-uitkering ontvangt. Informatie over deze uitkering kunt u vinden op de website van het UWV.

 

Werk zoeken

Lukt het u niet om werk te vinden? Het Werkplein kan u ondersteunen. Want iedereen heeft recht op mee kunnen doen in de samenleving. Heeft u een uitkering van het Werkplein? Dan kunt u persoonlijke begeleiding krijgen van een klantmanager om werk te vinden. Kijk voor meer informatie op de website van het Werkplein.

Ingeklapt

Individuele inkomenstoeslag

Heeft u drie jaar of langer een laag inkomen? Dan kunt u 1 keer per jaar extra geld aanvragen. Dit noemen we individuele inkomenstoeslag. U bepaalt zelf waar u het geld aan uitgeeft. Informatie over de aanvraag, rechten, plichten en regels zijn te vinden op de website van het Werkplein.

Ingeklapt

Uitkering en wonen in het buitenland

Als u naar het buitenland verhuist, kunt u niet altijd alle uitkeringen meenemen. U krijgt soms een lagere uitkering als de kosten van levensonderhoud lager zijn in het land waar u gaat wonen, dat heet het woonlandbeginsel.

 

Uitkeringen die mee mogen naar het buitenland

De volgende uitkeringen mogen, tegen bepaalde voorwaarden, mee naar het buitenland:

  • Kinderbijslag;
  • ANW-uitkering;
  • AOW-uitkering.

 

Voorwaarden

U kunt uw uitkering alleen houden in een land waarmee Nederland afspraken heeft. Die afspraken staan in een 'verdrag'. Nederland heeft met veel landen afspraken gemaakt: bijna alle landen van Europa, maar ook met Turkije, Marokko, Suriname, Aruba, Curaçao, Sint Maarten. Ook op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba kunt u uw uitkering houden.

 

AOW-pensioen: overal ter wereld

Er is één uitzondering: een gedeelte van uw AOW-pensioen kunt u overal ter wereld krijgen, waar u ook woont. Het gaat om 50% van het bedrag dat een echtpaar krijgt.
De toeslag voor een alleenstaande en de toeslag voor een jongere partner wordt niet overal uitbetaald.

 

Welke landen?

Op de website van de Sociale Verzekeringsbank kunt u per land vinden wat er met uw AOW-pensioen, ANW-uitkering of kinderbijslag gebeurt als u daar gaat wonen.

 

Geen afspraken met een land?

Verhuist u naar een land waar geen afspraken mee zijn gemaakt? Dan stopt uw uitkering. Als Nederland alsnog een verdrag sluit met dat land, kunt u weer een uitkering krijgen. Ook als u weer terug in Nederland komt wonen, kunt u weer een uitkering krijgen.

 

Verhuizing melden

U moet uw verhuizing, een paar weken voordat u vertrekt, per brief doorgeven bij het UWV of de Sociale Verzekeringsbank (SVB). In de brief dient u de datum van verhuizen en uw nieuwe adres én bankrekeningnummer te vermelden.

 

Bijstand

Bijstand krijgt u alleen als u in Nederland woont. Bijstand (Participatiewet), IOAW of IOAZ is alleen voor mensen die in Nederland wonen, daarom stopt de uitkering als u naar het buitenland verhuist.

Ingeklapt

Klachten en bezwaar maken bij het Werkplein

Bent u niet tevreden over hoe het Werkplein u behandelt? Dan kunt u een klacht indienen. Dit is wat anders dan een bezwaar indienen. Een bezwaar is gericht tegen een besluit van het Werkplein. Het zijn dus twee verschillende procedures. 

 

Hoe klagen?

Een klacht indienen kan via de website van het Werkplein.

 

Bezwaar maken

Heeft u een beslissing gekregen van de gemeente, maar bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u naar het Werkplein bellen (076-750 35 00) om uitleg te vragen. Misschien wordt de beslissing duidelijk, of kunt u samen naar een oplossing zoeken. Komt u er niet uit? Dan kunt u bezwaar maken.

Let op: bezwaar maken moet altijd binnen een paar weken na de datum die op de beslissing staat.

U kunt bezwaar maken via de website van het Werkplein

Ingeklapt