Leerlingenvervoer

Als uw kind niet zelfstandig met het openbaar vervoer of fietsend naar school kan, komt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een vervoersvoorziening.


Aanvraag

  • U kunt bij de gemeente een aanvraag voor leerlingenvervoer indienen. U dient voor elk jaar dat u vergoeding wenst een nieuwe aanvraag in te dienen.
  • De gemeente toetst het verzoek aan de verordening leerlingenvervoer. Binnen 8 weken moet de gemeente een besluit nemen.
  • U ontvangt een beschikking van de gemeente. Hierin staat of u aanspraak maakt op een vervoersvoorziening.
  • Als u recht hebt op vergoeding van openbaar vervoer geeft de gemeente aan hoe u deze kosten kunt declareren. 


Meenemen

Vraag een IB 60-formulier aan bij de Belastingdienst. Hierop wordt het belastbaar inkomen van beide ouders gezet en neem dat mee naar de gemeente.
Dit formulier is niet nodig voor leerlingen die een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs bezoeken.

Ingeklapt

Vervoersmogelijkheden

Binnen de gemeente zijn verschillende (openbare) vervoersmogelijkheden. Denk hierbij aan bus, buurtbus of de boodschappenbus voor ouderen, maar er is meer.  

In dit overzicht (PDF, 546 kb)  zijn de mogelijkheden van de gemeente Zundert weergegeven. Ook staat vermeld hoe de vervoersopties te regelen zijn en met welke voorwaarde(n) rekening gehouden moet worden. Openbaar vervoer verbindt de kernen en maakt omliggende gemeenten als Breda, Etten-Leur, Rucphen en Roosendaal bereikbaar.

Een reis is te plannen via 0900 - 9292 of www.9292.nl. 
Kijk voor aanvullende informatie bij de downloads onderaan deze pagina. 

Ingeklapt