Cliƫntondersteuning

Het is prettig wanneer iemand u kan ondersteunen bij contacten met de gemeente. Dit kan iemand uit uw sociaal netwerk zijn of een vrijwilliger. Daarnaast heeft de gemeente drie professionele organisaties beschikbaar die cliĆ«ntenondersteuning bieden: 

Ingeklapt

Klachten

Wanneer u een klacht heeft over de dienstverlening van de gemeente, kunt u uw klacht sturen naar:

Gemeente Zundert
College van burgemeester en wethouders
t.a.v. Klachtencommissie
Postbus 10.001
Zundert

Meer informatie vindt u op de website van Centrum voor Jeugd en Gezin.

Ingeklapt

Meedenkcoach

Heeft u een hulpvraag en komt u er zelf niet uit? De meedenkcoach helpt u graag. Samen zoeken jullie naar een passende oplossing. U kunt de meedenkcoach bereiken door contact op te nemen met Stichting Welzijn Zundert (SWZ) via 076-5972200 of info@swzundert.nl.

Ingeklapt

Ombudsman Sociaal Domein


Er is veel veranderd op het gebied van zorg. Om te voorkomen dat inwoners tussen wal en schip geraken, heeft de gemeente Zundert een ombudsman speciaal voor de aandachtsgebieden Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en Participatiewet.

 

Ombudsman: Ignace Nolet 

De ombudsman is onafhankelijk en bemiddelt tussen inwoner, gemeente en de uitvoerende organisaties. Heeft u vragen of klachten over de Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet of Participatiewet? Neem dan eerst contact op met de uitvoerende organisatie, uw hulpverlener of de gemeente. Bent u daarna niet tevreden over de klachtenafhandeling? Of komt u er samen niet uit? Dan kunt u contact opnemen met de ombudsman, Ignace Nolet, via 076 599-56 00 of via ombudsman@zundert.nl.

 

Contact

Ombudsman Nolet is bereikbaar via tel (076) 599 56 00 of ombudsman@zundert.nl.

Ingeklapt

Adviesraad Sociaal Domein


De Adviesraad Sociaal Domein is een onafhankelijke raad die het college gevraagd en ongevraagd adviseert over het gemeentelijk beleid op het gebied van Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. De Adviesraad is er niet voor individuele vragen of klachten. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de Participatieraad Zundert.

Ingeklapt