Klachten

Wanneer u een klacht heeft over de dienstverlening van de gemeente, kunt u uw klacht sturen naar:

Gemeente Zundert
College van burgemeester en wethouders
t.a.v. Klachtencommissie
Postbus 10.001
Zundert

Meer informatie vindt u op de website van Centrum voor Jeugd en Gezin.

Ombudsman Sociaal Domein


Er is veel veranderd op het gebied van zorg. Om te voorkomen dat inwoners tussen wal en schil geraken, heeft de gemeente Zundert een ombudsman speciaal voor de aandachtsgebieden Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en Participatiewet.

 

Ombudsman: Ignace Nolet 

De ombudsman is onafhankelijk en bemiddelt tussen inwoner, gemeente en de uitvoerende organisaties. Heeft u vragen of klachten over de Wet maatschappelijke ondersteuningJeugdwet of Participatiewet? Neem dan eerst contact op met de uitvoerende organisatie, uw hulpverlener of de gemeente. Bent u daarna niet tevreden over de klachtenafhandeling? Of komt u er samen niet uit? Dan kunt u contact opnemen met de ombudsman, Ignace Nolet, via 076 599-56 00 of via ombudsman@zundert.nl.

 

Contact

Ombudsman Nolet is bereikbaar via tel (076) 599 56 00 of ombudsman@zundert.nl.

Participatieraad Sociaal Domein


De Participatieraad Sociaal Domein is een onafhankelijke raad die het college gevraagd en ongevraagd adviseert over het gemeentelijk beleid op het gebied van Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. De Participatieraad is er niet voor individuele vragen of klachten. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de Participatieraad Zundert.