Maatschappelijke Opvang (MO)

Maatschappelijke Opvang (MO) is een tijdelijke voorziening voor mensen die (dreigend) huis- of dakloos zijn. Zij dienen zo snel mogelijk door te stromen naar een leefsituatie voor de lange termijn. Om in aanmerking te komen voor MO dient u contact op te nemen met Centraal Onthaal van de gemeente Breda via 076-529 80 90. Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente Breda

Ingeklapt

Woningaanpassing

Als mensen zich door beperkingen niet meer goed door hun huis kunnen voortbewegen, kan een woningaanpassing noodzakelijk zijn. Hierbij valt te denken aan een aanpassing in een keuken, toilet of badkamer zodat deze ruimtes toegankelijker worden.

Neem voor dergelijke aanpassingen contact op met Loket Elz via 076 502 40 25. 
Voor deze Wmo voorziening geldt een eigen bijdrage van €19,- per maand.

Ingeklapt

Zelfstandig thuis blijven wonen

Het is belangrijk dat mensen, binnen en buiten hun huis, mobiel kunnen blijven. Hulpmiddelen als een rolstoel of een traplift kunnen daarbij uitkomst bieden. Zo kunnen mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen.

Neem voor dergelijke hulpmiddelen contact op met Loket Elz via 076 502 40 25. 
Voor deze Wmo voorziening geldt een eigen bijdrage van €19,- per maand.

Ingeklapt

Hulp aan huis

Mensen die door beperkingen onvoldoende in staat zijn om hun huis schoon te houden, komen in aanmerking voor huishoudelijke ondersteuning. Het doel hiervan is dat mensen zo lang mogelijk in hun huis kunnen blijven wonen. Afhankelijk van de situatie wordt beoordeeld wat er aan ondersteuning nodig is om het huis schoon en leefbaar te houden. 

Neem voor dergelijke hulpmiddelen contact op met Loket Elz via 076 502 40 25. 
Voor deze Wmo voorziening geldt een eigen bijdrage van €19,- per maand.

Ingeklapt

Beschermd wonen

Beschermd wonen is er voor de mensen die (tijdelijk) niet goed voor zichzelf kunnen zorgen. Hierbij gaat het niet om mensen met een lichamelijke handicap. Mensen die beschermd wonen hebben in hun situatie 24 uur per dag, 7 dagen in de week zorg in de nabijheid nodig. Deze zorg is niet te plannen. Er wordt toegewerkt naar zo veel mogelijk zelfstandigheid. Om in aanmerking te komen voor Beschermd Wonen dient u contact op te nemen met de gemeente Breda via tel. 14076. 

Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente Breda. Voor deze Wmo voorziening geldt een eigen bijdrage.

Ingeklapt