Mantelzorgondersteuning

Onder mantelzorg verstaan we: Alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving. Mantelzorg is de zorg die verder gaat dan de zogenoemde 'gebruikelijke hulp'. 


Stichting Welzijn Zundert - Steunpunt Mantelzorg

Het Steunpunt Mantelzorg van Stichting Welzijn Zundert ondersteunt mantelzorgers door: 

  • Het bieden van een nieuwsbrief met relevante informatie;
  • Advies, begeleiding en emotionele ondersteuning;
  • Doorverwijzing en warme overdracht naar, wanneer nodig, voorzieningen van andere organisaties;
  • Registratie van mantelzorgers voor de dienstencheques (zie verder vervolg deze pagina);
  • Informatieve en ontspannende bijeenkomsten voor groepen mantelzorgers; 
  • Ondersteuning voor vrijwilligers in thuissituatie in de vorm van klussendienst of administratieve ondersteuning.

Neem contact op met Steunpunt Mantelzorg via info@swzundert.nl of 076 - 597 22 00.

Ingeklapt

Mantelzorgwoning

Heeft u vragen over het realiseren van een mantelzorgwoning? Dan kunt u een bouwinformatieverzoek bij ons indienen.

Ingeklapt

Dienstencheques huishoudelijke hulp

Mantelzorgers komen in aanmerking voor dienstencheques. Een dienstencheque staat voor één uur huishoudelijke ondersteuning en kost de mantelzorger €7,50. De dienstencheques worden ingezet ter ontlasting van de mantelzorger. Per mantelzorger kunnen maximaal 52 cheques per jaar worden gekocht.

Aan dienstencheques zijn een aantal voorwaarden verbonden:

  • de mantelzorger woont op een ander adres, dan waar de Wmo/Wlz-indicatie voor huishoudelijke ondersteuning aanwezig is;
  • de cheques worden ingezet op het geregistreerd woonadres van de mantelzorger binnen het gebied van de De6 gemeenten;
  • per woonadres kan één mantelzorger in aanmerking komen voor de dienstencheques;
  • het mantelzorgpunt of de gemeente beoordeelt of iemand mantelzorger is en indien gewenst wordt de mantelzorger geregistreerd.

Wil u hier meer over weten? Neemt dan contact op met Loket Elz via 076 - 502 40 25.

Ingeklapt

Dementie

Dementie is een hersenaandoening die iemand langzaam volledig afhankelijk maakt van de zorg van anderen. De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer. Eén op de vijf mensen krijgt een vorm van dementie. Zundert ondersteunt mensen met dementie en de direct betrokkenen op verschillende manieren.

 

Dementievriendelijk

Zundert ontwikkelt zich tot dementievriendelijke gemeente. Daarom is de gemeente aangesloten bij Dementienetwerk Breda E.O. Dit samenwerkingsverband biedt ondersteuning aan mensen met dementie en de direct betrokkenen. Ook het lokaal netwerk 'dementievriendelijk Zundert' draagt bij aan een dementievriendelijk Zundert.

 

Dementiegids

Het Dementienetwerk Breda E.O. beschikt over een Dementiegids, deze helpt op gemeentelijk niveau bij vragen over dementie. Ook geeft de gids een overzicht van het dementievriendelijke aanbod als activiteiten en dagopvang in de gemeente.

Ingeklapt