Vergaderingen gemeenteraad op 21 en 22 maart 2017

Dit item is verlopen op 23-03-2017.

Dinsdag 21 maart 2017 openbare vergadering De Ronde Hal

Verkorte agenda:

  • Presentatie informatievoorziening, waar staan we nu? Waar gaan we naar toe? 
  • Vaststellen bestemmingsplan "De Groene Kamers" te Rijsbergen 
  • Beschikbaar stellen krediet voor aanleg van bermverhardingen 
  • Coördinatiebesluit ten behoeve van de windmolens op het Business Centre Treeport, A16
  • 1e bestuursrapportage 2017

Woensdag 22 maart 2017 openbare vergadering De Ronde Hal

Verkorte agenda:

  • Presentatie jeugdzorgstelsel Zorg voor jeugd, West-Brabant-West 
  • Sportvisie 2016-2026, Zundert in beweging
  • Nota "Garen op de Klos", uitwerking onderdeel cultuur van de nota "De kracht van Zundert 2011"
  • Beschikbaar stellen krediet voor uitzenden vergaderingen met vaste camera's

Tijd en plaats

Deze vergaderingen vinden plaats in de hal van het gemeentehuis, Markt 1 te Zundert. 
De aanvang is 19.30 uur, vanaf 19.15 uur staan de deuren van het gemeentehuis voor u open. 

Agenda ter inzage 

De agenda en de voorstellen kunt u terugvinden op onze website www.gemeenteraadzundert.nl

Volg de vergaderingen

De vergaderingen zijn openbaar. Via internet kunt u live luisteren (www.zundert.raadsinformatie.nl). 

Gast van de Raad

Om inwoners van Zundert meer te betrekken bij de gemeentepolitiek, nodigen burgemeester Poppe-de Looff en de leden van de gemeenteraad belangstellenden uit als Gast van de Raad. De burgemeester, de griffier en twee raadsleden ontvangen de gasten voorafgaand aan een raadsvergadering om 18.45 uur in het gemeentehuis. Na een kennismaking volgt een kort gesprek waarin de gasten worden geïnformeerd over het werk van de gemeenteraad. Ook is er gelegenheid vragen te stellen. Aansluitend zijn de Gasten van de Raad welkom om de raadsvergadering bij te wonen op de publieke tribune. Geïnteresseerde inwoners kunnen zich als Gast van de Raad aanmelden via griffie@zundert.nl uiterlijk 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering.

Contact

De gemeenteraad wordt ondersteund door de raadsgriffie en is bereikbaar via telefoonnummer 076-599 55 59 en e-mail: griffie@zundert.nl
 

Logo Buurtpreventie     Naambord Molenstraat

Logo West-Brabants Archief

                Logo rekenkamercommissie