(Project)-afwijkingsbesluiten

 • Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Eendenkooistraat 1 te Achtmaal

  Inzagetermijn is inmiddels verstreken. Reacties zijn niet meer mogelijk.

  Lees verder
 • Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Pater Taksweg 3 te Rijsbergen

  Inzagetermijn is inmiddels verstreken. Reacties zijn niet meer mogelijk.

  Lees verder
 • Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Overasebaan 43 te Rijsbergen

  Inzagetermijn is inmiddels verstreken. Reacties zijn niet meer mogelijk.
  Lees verder
 • Voornemen tot verlening vrijstelling ex artikel 19 lid 1 WRO (oud) Paardenhouderij Vervul 18a te Rijsbergen

  Lees verder
 • Besluit omgevingsvergunning Heischoorstraat 1a te Klein Zundert

  Inzage-en beroepstermijn zijn verstreken. Reacties zijn niet meer mogelijk.

  Lees verder
 • Besluit omgevingsvergunning Meirseweg 37 in Zundert

  Inzage-en beroepstermijn zijn verstreken. Reacties zijn niet meer mogelijk.
  Lees verder
 • Omgevingsvergunning Breedschotsestraat 33 te Rijsbergen

  Inzage-en beroepstermijn zijn verstreken. Reacties zijn niet meer mogelijk.

  Lees verder
 • Omgevingsvergunning Overasebaan 7 te Rijsbergen

  Inzage-en beroepstermijn zijn verstreken. Reacties zijn niet meer mogelijk. 

  Lees verder
 • Onherroepelijke omgevingsvergunning fase 1 Molenstraat 166-168 te Zundert

  Lees verder
 • Projectbesluit Vervul 18A Rijsbergen

  Inzage- en beroepstermijn zijn verstreken. Reacties zijn niet meer mogelijk.

  Lees verder
Archief

Logo Buurtpreventie     Naambord Molenstraat

Logo West-Brabants Archief

                Logo rekenkamercommissie