Treeport Zundert

Treeport Europe B.V. is een organisatie die initiatieven ontplooit, projecten uitvoert en activiteiten organiseert die bijdragen aan een gezonde en gebalanceerde boomkwekerijsector in de regio West-Brabant.

 

Treeport is het uitvoerende orgaan van de Vereniging Treeport Zundert, waarvan op dit moment zo'n 170 boomkwekerijen, toeleveranciers, adviseurs en andere, aan de boomteeltsector verbonden bedrijven, lid zijn.

 

Treeport wordt geleid door programmamanager (Gerard de Baaij). Hij stuurt een team aan van projectleiders en medewerkers (het Treeport team) en legt verantwoording af aan het bestuur van Treeport.
 

 

Meer info op www.treeportzundert.nl

 

Logo Treeport 

 

 

Logo Buurtpreventie     Naambord Molenstraat

Logo West-Brabants Archief

                Logo rekenkamercommissie