Algemene gehandicaptenparkeerplaats

Een algemene gehandicaptenparkeerplaats herkent u aan het blauwe verkeersbord met een witte P en een wit rolstoelsymbool (verkeersbord E6). Op de bestrating kan een wit kruis staan of een (wit) rolstoelsymbool. Alleen voertuigen met een geldige Europese gehandicaptenparkeerkaart mogen hier parkeren.

Op kenteken

Een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ligt vaak bij een woning. Onder het blauwe bord met een rolstoelsymbool hangt een wit bord met een kenteken. Op een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken mag alleen het voertuig staan dat het kenteken heeft dat op het bord staat. Het is mogelijk om zo'n parkeerplaats aan te vragen. Hiervoor gelden bepaalde voorwaarden:

  • U heeft een gehandicaptenparkeerkaart bestuurder.
  • U kunt maximaal 50 meter lopen of u kunt meer dan 50 meter tot maximaal 100 meter lopen en in uw buurt moeten veel auto's parkeren.
  • U kunt niet parkeren op eigen terrein.
  • In geval van een passagier: u kunt de passagier aantoonbaar niet een korte tijd alleen laten als de auto geparkeerd wordt.

Aanvragen

Als u een gehandicaptenparkeerkaart heeft, kunt u een brief sturen aan het college van burgemeester en wethouders met het verzoek voor een gehandicaptenparkeerplaats. Samen met deze brief stuur u mee:

  • Kopie gehandicaptenparkeerkaart
  • Kopie kentekenbewijs
  • Omschrijving/tekening van de locatie waar u de parkeerplaats zou willen.

U kunt de brief sturen aan:

Gemeente Zundert
Postbus 10.001
4880 GA Zundert

Vergeet niet kopieën van de gevraagde papieren bij te voegen.

Kosten

Kosten bedragen € 334,30

Let op:
Heeft u een nieuw voertuig, meld dit dan direct bij de gemeente omdat het bord dan moet worden aangepast.

Afhandeling

De gemeente vraagt medisch advies op bij een onafhankelijke instantie. Als er een medische noodzaak is, bepaalt de gemeente of het ook praktisch mogelijk is. Mocht blijken dat het praktisch niet haalbaar is, dan kan de aanvraag alsnog worden afgewezen.

De behandeling van uw aanvraag duurt 80 tot 100 werkdagen. Redenen hiervoor zijn de doorlooptijd voor de aanvraag van het medische advies en het feit dat het verkeerbesluit 6 weken ter inzage moet worden gelegd.