Zundert

Raad van State behandelt het sluitingsbesluit van Fort Oranje

Vandaag, 14 juni, behandelde de Raad van State het hoger beroep  in een zaak over Fort Oranje. Het betrof de uitspraak van de rechtbank over het besluit van de gemeente Zundert om… lees verder

Gemeente Zundert maakt zich op voor cruciale keuzes voor 2025

Het college van B&W heeft de Zomernota 2025-2028 aangeboden aan de Raad. De Zomernota is dé opmaat voor de begroting 2025. Hierin worden strategische keuzes gemaakt voor de… lees verder

Nieuws van het college, 11 juni

Het college van B&W vergadert op dinsdag. Voor de media en andere geïnteresseerden plaatsen wij iedere week de openbare besluiten op www.zundert.nl. De officiële besluitenlijst van… lees verder