Zundert

Marion van Bergen ontvangt Koninklijke Onderscheiding

Zaterdag 8 mei ontvangt Marion van Bergen een Koninklijke Onderscheiding. Ze is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Beeldend kunstenaar Van Bergen ontving de Koninklijke… lees verder

Nieuws van het college, 4 mei

Het college van B&W vergadert op dinsdag. Voor de media en andere geïnteresseerden plaatsen wij iedere week de openbare besluiten op www.zundert.nl. De officiële besluitenlijst van… lees verder

Wat vindt u van onze afvalinzameling?

Wij zijn samen al bewust bezig met afvalscheiding. Complimenten hiervoor! Maar, er is altijd ruimte voor verbetering. Daarom onderzoeken wij of de hoeveelheid afval in onze… lees verder