Parkeerschijfzone

In een parkeerschijfzone gelden bijzondere parkeerregels. Het gebruik van parkeerschijven is er verplicht. Mensen mogen in de parkeerschijfzone maximaal 2,5 uur parkeren. Hiermee worden langparkeerders uit het centrum geweerd.

Parkeerschijven zijn niet te verkrijgen bij de gemeente, maar te koop in de verschillende winkels.

Parkeerschijfzone geldt voor:

  • Molenstraat vanaf het Oranjeplein in noordoostelijke richting.
  • Bredaseweg tussen de Markt en de Meirseweg.
  • Markt aan beide zijden.
  • Sint Elisabethlaan over een afstand van ongeveer 15 meter vanaf de Molenstraat, inclusief het Van Goghpleintje.
  • Caspar Damstraat, alleen de vakken direct achter het raadhuis.
  • Eikenlaan tussen de Kastanjelaan en de Molenstraat.
  • Prinsenstraat tussen de Blauwstraat en de Molenstraat.

U kunt een ontheffing voor de parkeerschijfzone aanvragen via een aanvraagformulier ontheffing parkeerschijfzone Molenstraat en omgeving (docx, 1.952 kb) .  

Uitzondering verkeersregels voor gehandicapten

Blauwe zone

De blauwe zone geldt niet voor bestuurders van een gehandicaptenvoertuig. U mag hier dus zolang parkeren als u wilt. U moet wel een geldige Europese gehandicaptenparkeerkaart duidelijk zichtbaar in het voertuig hebben liggen.

Parkeerverbod

Met een geldige Europese gehandicaptenparkeerkaart mag u parkeren op plaatsen waar het verkeersbord ‘Verboden te parkeren’ staat (bord E1) of waar een gele onderbroken streep is aangebracht. Hier mag u maximaal 3 uur staan. U gebruikt daarom een parkeerschijf.

Oplaadpaal elektrische auto's

Overzicht van laadpalen

Een overzicht van laadpalen in de gemeente Zundert is te vinden via deze openbare kaart met een overzicht van laadpalen.

Laadpaal op eigen terrein

Er zijn verschillende aanbieders van laadpalen, zij kunnen helpen bij het plaatsen op eigen terrein, dus aan of bij een woning. De gemeente is hier niet bij betrokken.

Aanvragen publieke laadpaal

Heeft u geen ruimte om op eigen terrein een laadpaal te realiseren? Dan kan u een publiek oplaadpunt aanvragen via de website van Vattenfall.
De gemeente Zundert werkt samen met Vattenfall. De publieke laadpalen kunnen door iedereen met een elektrische auto gebruikt worden.