Verklaring Omtrent het Gedrag € 41,35

Aanvragen

Als u niet zelf naar het gemeentehuis kunt komen, kunt u iemand machtigen  (PDF, 106 kb) om de VOG voor u aan te vragen. U betaalt de kosten bij de aanvraag. U kunt alleen een VOG aanvragen als een organisatie u daar om vraagt.

Meenemen

Bij de aanvraag van een VOG neemt u het volgende mee:

Bent u door iemand gemachtigd om een VOG aan te vragen, dan neemt u mee:

Gastouderopvang

Als u in de gastouderopvang werkt, moet u een formulier VOG gastouderopvang gebruiken.

Aanvraag door werkgever

Uw werkgever kan ook een Verklaring Omtrent het Gedrag voor u aanvragen. Dit kan via de website van de Dienst Justis