Stembureauleden gezocht

Stembureauleden leiden de gemeenteraadsverkiezingen in goede banen. Zij controleren de stempas van de kiezer, overhandigen het stembiljet, tellen na afloop de stemmen én zien toe op naleving van de coronamaatregelen in het stemlokaal. Kortom, hun hulp is onmisbaar.

Wij zijn op zoek naar inwoners die willen helpen op de stembureaus. Wilt u meer informatie over het werk als stembureaulid? Of wilt u uzelf aanmelden? Bezoek dan ons verkiezingsportaal.

De stembureaus zijn geopend van 7.30 tot 21.00 uur. Aanstaande verkiezingen is het ook mogelijk om vervroegd te stemmen. Op maandag 14 en dinsdag 15 maart is dus een aantal stembureaus geopend. Voor deze extra dagen kunt zich ook aanmelden als stembureaulid.

Ingeklapt

31 januari: Inleveren kandidatenlijst

Op de dag van de kandidaatstelling, 31 januari, moeten alle politieke partijen hun kandidatenlijst met bijbehorende documenten inleveren bij het Centraal Stembureau in het raadhuis. Dit kan van van 9.00 tot 17.00 uur. U kunt zich melden bij de receptie in de publiekshal.

De kandidatenlijsten en de bijbehorende documenten moeten in persoon op papier en op USB stick worden ingeleverd.

De kandidatenlijst (Model H1), de machtiging om een aanduiding te plaatsen te plaatsen (Model H3-1) en de instemmingsverklaring (Model H9) moeten ondertekend zijn. Deze modellen hoeven geen 'natte' handtekening te hebben. Het mogen dus ingescande documenten zijn.

Ingeklapt

Belangrijke informatie als u gaat stemmen

U kunt zelf bepalen bij welk stembureau in onze gemeente u gaat stemmen. De locaties en openingstijden van de stembureaus kunnen afwijken t.o.v. voorgaande jaren.

Verder is het goed op de volgende dingen te letten als u gaat stemmen:

 • Neem uw stempas én identiteitsbewijs mee. U bent verplicht deze te tonen aan de voorzitter van het stembureau. Voor deze verkiezing geldt: het identiteitsbewijs mag op 16 maart 2022 maximaal 5 jaar verlopen zijn;
 • Raakt u uw stempas kwijt of is deze beschadigd? U kunt tot vrijdag 11 maart, 17.00 uur, een vervangende stempas aanvragen. Dit doet u online via de webpagina 'Aanvraag vervangende stempas' of bij het loket van Burgerzaken in het raadhuis;
  • Als u hierna uw ‘oude stempas’ terugvindt, kunt u hier niet meer mee stemmen. Dit kan alleen nog met de ‘nieuwe stempas’;
 • Bent  u op woensdag 16  maart niet in de gelegenheid om zelf te stemmen? Dan kunt u een andere kiezer machtigen om in uw plaats te stemmen. Vul dit in op de achterkant van uw stempas. Op de dag van de verkiezingen geeft u de kiezer die voor u gaat stemmen een kopie van uw identiteitsbewijs mee;
 • Op de kandidatenlijst - die u ruim voor de verkiezingen thuis ontvangt - staan de kandidaten op wie u kunt stemmen.
Ingeklapt

Er zijn extra mogelijkheden om te stemmen

Op maandag 14 en dinsdag 15 maart zijn er extra mogelijkheden om uw stem uit te brengen. Dit kan alleen bij de stembureaus: Koutershof in Rijsbergen én Sporthal Onder de Mast in Zundert. Deze stemburau’s zijn geopend van 7:30 uur tot 21:00 uur.

Ingeklapt

Inwoners die slecht ter been zijn, kunnen het AutoMaatje gebruiken

Voor inwoners die minder mobiel zijn én geen beschikking hebben over een goed vervoersalternatief, is er het ANWB AutoMaatje Zundert. Dit is een vervoersservice voor en door eigen inwoners. Vrijwillige inwoners vervoeren collega-inwoners met hun eigen vervoer. Dit tegen een kleine onkostenvergoeding. 

Voor meer informatie over deze dienst kunt u contact opnemen met Surplus Welzijn Zundert via  076-597 22 00 of automaatjezundert@surplus.nl.

Ingeklapt

Stembureaus

Op 16 maart zijn er in onze gemeente 11 stembureaus:

Achtmaal

 • 't Gouwe Hart, Van den Berghstraat 2a;

Klein Zundert

 • Levenslust, Klein Zundertseweg 60;

Rijsbergen

 • Koutershof, Koutershof 4;
 • Sporthal 't Trefpunt 1, Laguitensebaan 60;
 • Sporthal 't Trefpunt 2, Laguitensebaan 60;

Wernhout

 • Wierenbos, Diepstraat 12;

Zundert

 • Café Zaal Het Wapen van Zundert, Katerstraat 12;
 • Sporthal Onder de Mast, Onder de Mast 4;
 • St. Annaschool, Berkenlaan 156;
 • Tenniscentrum De Leeuwerik, Leeuwerikstraat 127;
 • Drive-through stembureau op het CLTV-terrein, Molenstraat 155.

 

Bovenstaande stembureaus zijn geopend van 7.30 tot 21.00 uur. 

Ingeklapt

Stembureaus woonzorglocaties

Op de woonzorglocaties van Avoord, Rijserf in Rijsbergen en De Willaert in Zundert, zijn stembureaus waar uitsluitend bewoners van deze zorglocaties kunnen stemmen. 
De openingstijden van deze stembureaus op 16 maart zijn:

 • Rijserf: 09.00 - 12.00 uur;
 • De Willaert: 13.30 - 17.00 uur.
Ingeklapt

Stemmen bij volmacht

U mag een andere kiezer machtigen om voor u te stemmen. Dit kan op de volgende manieren:

 

1. Onderhandse volmacht

Dit gaat met het invullen en ondertekenen van het 'volmachtbewijs' op de achterzijde van uw stempas. U én de persoon die gemachtigd wordt moeten dit invullen en ondertekenen. De gemachtigde moet op 1 februari geregistreerd zijn als kiezer in Zundert. Daarnaast moet de gemachtigde het eigen identiteitsbewijs én een kopie van uw identiteitsbewijs meenemen naar het stembureau. U kunt de volmacht nog intrekken voor uw gemachtigde voor u heeft gestemd.

 

2. Schriftelijke volmacht

U kan een schriftelijke volmacht aanvragen tot 11 maart, 17.00 uur. Dit doet u via het formulier 'Model L8 Verzoek om bij volmacht te stemmen'. Als het verzoek is ingewilligd, ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs. Deze volmacht kan niet worden ingetrokken.

 

Overige voorwaarden

 • Een kiezer mag niet meer dan twee volmachten aannemen;
 • De volmachtgever kan zelf niet meer stemmen;
 • De gemachtigde moet de volmachtstem tegelijk met de eigen stem uitbrengen;
 • Een identiteitsbewijs mag op 16 maart 2022 niet langer dan vijf jaar verlopen zijn, dus geldig tot 16 maart 2017 of een latere datum.
Ingeklapt