Stemmen in een andere gemeente

Stemt u in een andere gemeente dan waar u woont? Dan heeft u een kiezerspas nodig.

De aanvraag van een kiezerspas moet uiterlijk 12 maart 17.00 uur zijn ontvangen door de gemeente waar u woont. Na toekenning van een kiezerspas, kunt u niet meer stemmen met uw stempas. Een kiezerspas wordt eenmalig uitgereikt. Raakt u hem kwijt, kan kunt u geen nieuwe krijgen.

 

Online aanvragen kiezerspas

Een kiezerspas kunt u online aanvragen met DigiD. Na toekenning, wordt de kiezerspas binnen 5 werkdagen per post verstuurd.

Ingeklapt

Stembureaus

Op 17 maart zijn er in onze gemeente 11 stembureaus:

Achtmaal

 • 't Gouwe Hart, Van den Berghstraat 2a;

Klein Zundert

 • Levenslust, Klein Zundertseweg 60;

Rijsbergen

 • Koutershof, Koutershof 4;
 • Sporthal 't Trefpunt 1, Laguitensebaan 60;
 • Sporthal 't Trefpunt 2, Laguitensebaan 60;

Wernhout

 • Wierenbos, Diepstraat 12;

Zundert

 • Basisschool De Zonnebloem, Burg. Manderslaan 45;
 • Café Zaal Het Wapen van Zundert, Katerstraat 12;
 • Sporthal Onder de Mast, Onder de Mast 4;
 • St. Annaschool, Berkenlaan 156;
 • Tenniscentrum De Leeuwerik, Leeuwerikstraat 127.

 

Bovenstaande stembureaus zijn - uitgezonderd Basisschool de Zonnebloem én de St. Annaschool - geopend van 07.30 tot 21.00 uur. De stembureaus op Basisschool de Zonnebloem én de St. Annaschool zijn geopend van 13.00 tot 21.00 uur.

Ingeklapt

Extra stembureaus

Wij willen dat iedereen in deze coronatijd kan stemmen. Want elke stem telt! Daarom zijn er - voornamelijk voor risicogroepen - extra stembureaus op 15 en 16 maart.

Op deze dagen zijn de volgende stembureaus geopend in onze gemeente:

 • Koutershof, Koutershof 4 in Rijsbergen;
 • Sporthal Onder de Mast, Onder de Mast 4 in Zundert.

Beide bureaus zijn op 15 en 16 maart geopend van 07.30 tot 21.00 uur.

Ingeklapt

Stembureaus woonzorglocaties

Op de woonzorglocaties van Avoord, Rijserf in Rijsbergen en De Willaert in Zundert, zijn stembureaus waar uitsluitend bewoners van deze zorglocaties kunnen stemmen. 
De openingstijden van deze stembureaus op 17 maart zijn:

 • Rijserf: 09.00 - 12.00 uur;
 • De Willaert: 13.30 - 17.00 uur.
Ingeklapt

Stemmen bij volmacht

U mag een andere kiezer machtigen om voor u te stemmen. Dit kan op de volgende manieren:

 

1. Onderhandse volmacht

Dit gaat met het invullen en ondertekenen van het 'volmachtbewijs' op de achterzijde van uw stempas. U én de persoon die gemachtigd wordt moeten dit invullen en ondertekenen. De gemachtigde moet op 1 februari geregistreerd zijn als kiezer in Zundert. Daarnaast moet de gemachtigde het eigen identiteitsbewijs én een kopie van uw identiteitsbewijs meenemen naar het stembureau. U kunt de volmacht nog intrekken voor uw gemachtigde voor u heeft gestemd.

 

2. Schriftelijke volmacht

U en uw gemachtigde moeten hiervoor het formulier 'Verzoek om bij volmacht te stemmen' invullen en ondertekenen. De gemachtigde moet op 1 februari geregistreerd zijn als kiezer in een Nederlandse gemeente. Het formulier moet uiterlijk 12 maart 17.00 uur zijn ingediend bij de gemeente Zundert. Als het verzoek wordt ingewilligd, ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs. Deze volmacht kan niet worden ingetrokken. 

Een schriftelijke volmacht kunt u ook digitaal - met uw DigiD - aanvragen. Er volgen dan twee opties: 

 • De persoon die u machtigt, logt ook in met DigiD;
 • De persoon die u machtigt vult het formulier 'Verklaring gemachtigde' in en ondertekent dit. De volmachtgever uploadt deze verklaring bij de aanvraag.

 

Overige voorwaarden

 • Een kiezer mag niet meer dan drie volmachten aannemen;
 • De volmachtgever kan zelf niet meer stemmen;
 • De gemachtigde moet de volmachtstem tegelijk met de eigen stem uitbrengen;
 • Een identiteitsbewijs mag op 17 maart 2021 niet langer dan vijf jaar verlopen zijn, dus geldig tot 17 maart 2016  of een latere datum.
Ingeklapt

Stemmen per brief

Kiezers van 70+ kunnen per brief stemmen. Zij ontvangen hiervoor thuis de benodigde documenten.
Deze brieven kunnen via Post NL naar ons worden opgestuurd.

Ook kunnen deze brieven op de volgende tijden worden afgegeven bij het briefstembureau op ons raadhuis: 

 • Woensdag 10 maart, van 09.00 tot 17.00 uur;
 • Donderdag 11 maart, van 09.00 tot 17.00 uur;
 • Vrijdag 12 maart, van 09.00 tot 17.00 uur;
 • Maandag 15 maart, van 09.00 tot 17.00 uur;
 • Dinsdag 16 maart, van 09.00 tot 17.00 uur;
 • Woensdag 17 maart, van 09.00 tot 21.00 uur.
Ingeklapt