Cliëntondersteuning

Vind je het fijn als iemand met jou meegaat naar een afspraak? Misschien ken je iemand in je omgeving. Maar, je kunt ook terecht bij een onafhankelijk clientondersteuner. Die helpt je bij:

  • het in kaart brengen van jouw wensen of vragen
  • het invullen van formulieren
  • het voorbereiden van of meegaan naar gesprekken met de gemeente, UWV, zorgaanbieder of zorgkantoor. 

Deze hulp is gratis. Neem voor informatie of een afspraak contact op met MEE West-Brabant. Bereikbaar op werkdagen tussen 09:00 en 13:00 uur. Het telefoonnummer is 076 - 522 30 90 of stuur een mail naar info@meewestbrabant.nl.

Ben jij lid van de KBO-Zundert? Ook zij bieden onafhankelijke cliëntondersteuning.

Klacht en bezwaar

Wij doen ons best om je zo goed mogelijk te helpen. Maar, misschien ben je toch niet tevreden. Hieronder lees jij wat je kunt doen:

 

Klacht Vraagwijzer

Heb je een klacht over de dienstverlening van de Vraagwijzer? Neem contact met ons op. Samen proberen we tot een oplossing te komen. Lukt dat niet? Stuur dan je klacht per brief naar:

Gemeente Zundert
College van B&W
T.a.v. Klachtencommissie
Postbus 10.001
4880 GA  Zundert

 

Ombudsman Sociaal Domein

De gemeente Zundert heeft een Ombudsman voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Jeugdwet en de Participatiewet. Heb je een vraag of klacht over één van deze drie wetten? Neem dan eerst contact op met betreffende organisatie, hulpverlener of gemeente. Ben je niet tevreden over de afhandeling van je klacht? Of kom je er samen niet uit? Neem dan contact op met de ombudsman, Ignace Nolet. Hij is onafhankelijk en zijn taak is om te bemiddelen tussen inwoner, gemeente en uitvoerende instantie. Je kunt hem bereiken via ombudsman@zundert.nl.

 

Adviesraad Sociaal Domein

Ook de Adviesraad Sociaal Domein is onafhankelijk. Zij adviseert het college van burgemeester en wethouders over het beleid rond de WMO, Jeugdwet en Participatiewet. Dit doet zij gevraagd en ongevraagd. De Adviesraad is niet bedoeld voor individuele vragen of klachten.