Koppel uw regenpijp af

Het klimaat verandert. Dit betekent drogere periodes en hevigere regenbuien. Door uw regenpijp af te koppelen, stroomt het regenwater direct uw tuin in. Dit heeft vele voordelen:

  • Huiseigenaar en directe omgeving hebben minder overlast bij hevige regenbuien;
  • Druk op ons rioolstelsel neemt af;
  • Grondwaterstand op de huispercelen blijft op niveau;
  • Natuur en landbouwsector in onze gemeente, hebben het minder zwaar bij droge periodes.

De nut en noodzaak van afkoppelen is samengevat op deInfographic Nut en Noodzaak Afkoppelen (pdf, 607 kb) ’.

Vraag uw gratis brickey aan!

Wij helpen onze inwoners graag met afkoppelen. Daarom kunnen zij een gratis afkoppelsteen - oftewel een brickey - aanvragen. Het werkt simpel. U zaagt uw regenpijp net boven de grond af. Vervolgens plaats u hieronder een brickey. Het water loopt op deze manier rechtstreeks uw tuin in. Lekker bezig!

Vraag uw gratis brickey aan via 076-599 56 00 of gemeente@zundert.nl.

Op de website van Milieu Centraal staat in een stappenplan precies uitgelegd hoe u uw regenpijp afkoppelt.

Basisschoolleerlingen ontworpen de brickey

Om bewustzijn te creëren bij onze jongste inwoners, worden er ook lesprogramma’s rond het afkoppelen aangeboden. De naam brickey is verzonnen door de basisschoolleerlingen uit onze gemeente.

Ook was er een ontwerpwedstrijd: wie maakt de mooiste emoticon voor op de brickey? Er is een winnaar gekozen én deze emoticon staat op alle brickeys. Deze is dus terug te vinden in de tuinen in onze gemeente! Tof toch?!