Koppel uw regenpijp af

Het klimaat verandert. Dit betekent drogere periodes en hevigere regenbuien. Door uw regenpijp af te koppelen, stroomt het regenwater direct uw tuin in. Dit heeft vele voordelen:

  • Huiseigenaar en directe omgeving hebben minder overlast bij hevige regenbuien;
  • Druk op ons rioolstelsel neemt af;
  • Grondwaterstand op de huispercelen blijft op niveau;
  • Natuur en landbouwsector in onze gemeente, hebben het minder zwaar bij droge periodes.

De nut en noodzaak van afkoppelen is samengevat op deInfographic Nut en Noodzaak Afkoppelen’.

Om onze inwoners te helpen met afkoppelen, hebben we de afkoppelsteen - oftewel de brickey - bedacht. Het werkt simpel. Uw zaagt uw regenpijp net boven de grond af. Vervolgens plaats u hieronder een brickey. Het water loopt op deze manier rechtstreeks uw tuin in. 

Vraag uw gratis brickey aan via gemeente@zundert.nl.

Ingeklapt

Basisschoolleerlingen ontworpen de brickey

Om bewustzijn te creëren bij onze jongste inwoners, worden er ook lesprogramma’s rond het afkoppelen aangeboden. De naam voor de afkoppelsteen – brickey – is verzonnen door de basisschoolleerlingen uit onze gemeente. Een ander onderdeel uit dit lesprogramma, is een ontwerpwedstrijd voor een emoticon ‘Afkoppelen’. De winnende emoticon komt uiteindelijk op alle brickeys te staan én is dus in tuinen in onze gemeente terug te vinden! Tof toch?!

Ingeklapt