Wat is asbest?

Asbest bestaat uit hele kleine vezels. Deze zijn niet met het blote oog te zien. Asbest werd gebruikt in talloze producten, vanwege zijn sterkte en goede eigenschappen. Vanaf 1 juli 1993 is het in Nederland verboden om asbest toe te passen of te bewerken. Het is gebleken dat asbest schadelijk kan zijn voor de gezondheid en ziektes kan veroorzaken. Om die reden heeft de Rijksoverheid regels gemaakt voor het verwijderen van asbest.

Wat mag een particulier wel en niet zelf verwijderen?

In de meeste gevallen, moet een gecertificeerd bedrijf asbest verwijderen. In de volgende gevallen mag u zelf asbest verwijderen:

 • geschroefd, onbeschadigd en vast plaatmateriaal, met uitzondering van dakplaten;
 • vloertegels en niet-gelijmde vloerbedekking;
 • losliggende voorwerpen, bijvoorbeeld een bloembak.

U mag drie bovenstaande situaties alleen verwijderen, als er geen bedrijf is dat het gebouw waar het om gaat gebruikt. Dit is toegestaan voor maximaal 35m2 per kadastraal perceel. In alle andere gevallen moet een gecertificeert bedrijf het asbest verwijderen. Een overzicht van bevoegde bedrijven vindt u op de website van stichting Ascert. Voor een bevoegd verwijderingsbedrijf start, maakt een inventarisatiebedrijf eerst een inventarisatierapport op. Ook deze bedrijven vindt u op de website van stichting Ascert.

De meest voorkomende situaties met asbest, vindt u op op de infographic 'Waar in huis wordt asbest toegepast (pdf, 341 kb) '.

Stappenplan zelf asbest verwijderen

Mag u zelf het asbest verwijderen? Dan volgt u de volgende stappen:
 

Voordat u begint met de asbestverwijdering

 • Maak een sloopmelding bij het Omgevingsloket. Dit doet u minimaal 5 werkdagen voor u begint met het verwijderen van het asbest.
  • Geef in de sloopmelding aan wanneer u het asbest verwijdert.
  • Vermeld de NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats) van de eigenaar in de melding.
  • Voeg foto’s toe van de locatie waar het asbest zich bevindt.
 • U mag pas starten met het verwijderen van het asbest, als u na het aanvragen van uw sloopmelding een brief heeft ontvangen. In deze brief staat dat u het asbest zelf mag gaan verwijderen. U mag ook beginnen als u niet binnen 5 werkdagen na het indienen van uw sloopmelding een reactie heeft ontvangen. Maakt u een sloopmelding en is nog niet duidelijk wanneer u de asbest verwijdert? Geef dit dan minimaal 2 werkdagen voor de start van de verwijdering door. Dit kan via gemeente@zundert.nl of 076-599 5600.
 • Asbest verpakken en aanleveren in de daarvoor bestemde asbestzakken met logo.
  • De zakken (1,2 x 1,3 meter) kunt u ophalen bij de milieustraat (tijdens openingstijden).

 

Tijdens de asbestverwijdering

 • Scheid het verwijderde asbest direct van andere materiaal. Verpak het gelijk in de asbestzakken.
 • Sluit de verpakking direct. Voert u het asbest niet direct af? Sla dit dan op in een afgesloten ruimte.
 • Het asbest mag niet kleiner gemaakt worden door het bijvoorbeeld te zagen of breken.


We adviseren u om blootstellingsrisico’s voor u en uw omgeving zo klein mogelijk te houden. Dit kunt u zo voorkomen:

 • Zorg, voordat u begint, dat het niet-luchtdoorlatende verpakkingsmateriaal klaarligt. Zo kunt u het asbest direct inpakken.
 • Ruim de vloer leeg of dek het af met folie. Doe dit binnen en rond het gebouw waar u asbest verwijdert.
 • Trek, voordat u begint, persoonlijke bescherming aan. Bijvoorbeeld een wegwerpoverall, werkhandschoenen, overschoentjes (plastic zak) en een FFP3-mondkapje.
 • Bevochtig het asbest goed. Doe dit vóór de werkzaamheden. Met name op de plaatsen waar de schroeven zichtbaar zijn.
 • U kunt de inhoud van een dakgoot samen met de golfplaten inpakken en afvoeren. Ook is het verstandig om de dakgoot met een vochtige doek schoon te maken. De doek wordt als asbestverdacht afval afgevoerd.
 • Maakt het gebruikte gereedschap met een vochtige doek schoon. De doek moet als asbestverdacht afval afgevoerd te worden;
 • Neem eventuele balken of latjes, waarop het asbestverdachte materiaal bevestigd zat met een vochtige doek af. De doek moet als asbestverdacht afval afgevoerd te worden;
 • Voer de wegwerpoverall, de overschoentjes, de handschoenen en het FFP3 mondkapje af als asbestverdacht afval.
 • Het verpakte asbestverdachte materiaal moet makkelijk draagbaar te zijn. Let op! Breek het asbestverdacht materiaal niet.

 

Na de asbestverwijdering

 • Voorzie de verpakkingen van asbestaanduidingen, bijvoorbeeld stickers of lint.
 • Het asbestafval binnen 2 weken afvoeren naar de milieustraat, De Ambachten 20 in Zundert. Belangrijk is dat dit handzaam verpakt is. Dit betekent bijvoorbeeld dat golfplaten maximaal per twee verpakt mogen zijn. De zakken moeten door de aanbieder zelf in de container worden geplaatst. Vergeet niet om de ontvangen brief op de ingediende sloopmelding mee te nemen.

 

Een overzicht van de te nemen stappen vindt u op de infographic 'Hoe moet ik asbest verwijderen? (pdf, 337 kb) '. 

Tot slot

De informatie geeft een zo compleet mogelijk beeld van de meest voorkomende asbesttoepassingen en hoe u te werk kan en mag gaan. Bezit u een asbest dat u wilt (laten) verwijderen, maar staat dit niet op deze pagina? Of is u iets anders niet duidelijk? Neem dan contact met ons op via gemeente@zundert.nl.

De wettelijke regels over het verwijderen van asbest vindt u op de website van Kenniscentrum InfoMil en op Overheid.nl.

De Asbesttelefoon voor uw asbestvragen

U kunt met al uw vragen over asbest terecht bij de Asbesttelefoon van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB). Van informatie over uw sloopmelding, tot instructies voor het verwijderen van asbest.

De Asbesttelefoon is op werkdagen tussen 8.00 en 12.00 uur te bereiken via: 06 52 85 73 23. Buiten deze tijden, kunt u uw vragen stellen via WhatsApp. U ontvangt dan op werkdagen binnen 24 uur reactie.

Kijk voor meer informatie op de website van de OMWB.