Asbest verpakken en verwijderen

Als particulier mag u zonder melding te doen maximaal 35 m2 asbest verwijderen. Het gaat dan om geschroefde asbesthoudende platen (geen dakleien), asbesthoudende vloertegels of vloerbedekking (niet gelijmd) én alles wat hierop lijkt, inclusief vezelcement golfplaten. Schakel voor vastgelijmde vloerbedekking een asbestverwijderaar in.

Bij het bewerken en verwijderen van asbest kunnen gevaarlijke vezels vrijkomen. Ga er dus zorgvuldig mee om. Bij de balie Burgerzaken aan de Markt 1 in Zundert zijn asbestzakken te koop. Hiervoor maakt u via de website een afspraak of via tel. 076 - 599 5600. De inhoud van de zakken is 1,5 m2. Deze asbestzakken zijn niet te koop bij de Milieustraat.

Asbest moet bij het aanleveren bij de Milieustraat verpakt zijn in dichte, afgeplakte asbestzakken. Belangrijk is dat deze handzaam zijn verpakt. Dit betekent bijvoorbeeld dat golfplaten maximaal per twee verpakt mogen zijn. De zakken moeten door de aanbieder zelf in de container worden geplaatst.

Ingeklapt

Kosten

Asbestzakken kosten € 2,00. De zakken zijn 1,2 x 1,3 meter.

Ingeklapt

Meer dan 35 m2 asbest of losse buizen?

U mag zelf - in verband met uw gezondheid - tot 35m2 asbest verwijderen. Voor het verwijderen van meer dan 35m2 asbest of losse buizen moet u een gecertificeerd asbestverwijderaar inschakelen én heeft u een sloopmelding nodig. U geeft aan om hoeveel asbest het gaat en hoe het is verwerkt of opgeslagen.

Een onderneming moet altijd een sloopmelding voor het slopen van asbest aanvragen.

Is op de sloopmelding alleen 'asbest verwijderen' aangevinkt, dan kunt u rekening houden met een beoordelingstermijn van 2-3 werkdagen. Is op de sloopmelding ook 'slopen' aangevinkt, dan is de beoogde doorlooptijd 2 weken. U kunt een spoedaanvraag indienen.

Let op: Het is hierbij afhankelijk van de capaciteit of aan deze aanvraag kan worden voldaan. Als er een uiterste reactietermijn is gewenst, kunt u dit het beste in de begeleidende mail richting de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant aangeven.

Ingeklapt