Aanvragen

U kunt een tegemoetkoming digitaal of per post aanvragen. Voeg hier als bewijs een doktersverklaring of pakbon aan toe. Wij bekijken uw aanvraag zo snel mogelijk én laten weten of u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming.

Als u een tegemoetkoming per post aanvraagt, vermeld dan uw voorletter(s), achternaam en adres.

Bewoners van het Rijserf of de Willaert komen niet in aanmerking voor een tegemoetkoming. Zij kunnen hun medisch afval kwijt via het verzorgingstehuis.

Wat houdt de tegemoetkoming in?

Er staan op 17 locaties ondergrondse containers in onze gemeente. Inwoners met een stoma of dialyseafval, kunnen één keer per week gratis gebruik maken van de ondergrondse containers. Zo kunnen zij hun medisch afval kwijt.

Overig medisch afval

Spuiten of resten van medicijnen kunt u inleveren bij de apotheek of bij de Milieustraat. Verwijder wel zoveel mogelijk papier en karton. Let op dat u spuiten en naalden verpakt in een naaldenbox. Deze haalt u bij de milieustraat of uw apotheek.