Restafval-inzameling

Restafval wordt eens in de vier weken huis-aan-huis opgehaald. De container moet om 07.00 uur worden aangeboden op de verzamelplaats. U betaalt per keer dat u uw restafvalcontainer laat legen. Woont u in een bovenwoning of appartement? Dan betaalt u per keer dat u de ondergrondse container voor restafval opent.

De tarieven hiervoor zijn als volgt:

Tarief per inworp of leging Prijs
Legen restafvalcontainer 140 liter   €7,-
30-liter lade ondergrondse container   €1,-
60-liter lade ondergrondse container €2,-
Ingeklapt

Restafvalcontainer kapot of gestolen

Is uw restafvalcontainer kapot of gestolen? Bel dan naar Saver via (0165) 597 777. Zij kijken of ze uw container kunnen omwisselen of repareren. Meer informatie vindt u op de website van Saver. Er is één inhoudsmaat restcontainer: 140 liter.

Ingeklapt

Oud papier

In Nederland gemaakt nieuw papier en karton bestaat voor 82% uit gerecycled oud papier en karton. Oud papier is dus een waardevolle grondstof en geen afvalstof.

In de gemeente Zundert wordt oud papier dan ook vier-wekelijks huis-aan-huis opgehaald. In 2023 wordt het oud papier in de volgende weken huis-aan-huis ingezameld: 2 – 6 – 10 – 14 – 18 – 22 – 26 – 30 – 34– 38 – 42 – 46 – 50.

Papier en karton kunt u ook op de eerste zaterdagochtend van de maand en de vrijdagmiddag ervoor naar het Kennedyplein in Rijsbergen brengen. Hier zamelt de ‘Stichting Vakantie voor Iedereen’ het papier in.
 

De inzameldata van 'Stichting Vakantie voor Iedereen' in 2023 zijn:

 • 6 en 7 januari;
 • 3 en 4 februari;
 • 3 en 4 maart;
 • 31 maart en 1 april;
 • 5 en 6 mei; 
 • 2 en 3 juni;
 • 30 juni en 1 juli;
 • 4 en 5 augustus;
 • 1 en 2 september;
 • 6 en 7 oktober;
 • 3 en 4 november;
 • 1 en 2 december.
Ingeklapt

Papiercontainers

Onze inzameling van oud papier en karton verandert vanaf 1 januari 2024. U kunt uw oud papier en karton vanaf dat moment nog op twee manieren aanbieden:

 • Aan straat zetten: hiervoor gebruikt u een papiercontainer;
 • Wegbrengen: dit kan bij de milieustraat of de inzameling van Stichting Vakantie voor Iedereen.

Het hebben én laten legen van een papiercontainer kost u niets. De papiercontainers worden in het najaar uitgegeven.

Bewoners van bovenwoningen en appartementen kunnen vanaf 1 januari 2024 hun oud papier en karton in de ondergrondse containers gooien.

Ingeklapt