Privacybeleid gemeente Zundert

Hieronder vindt u ons privacybeleid en onze privacybelofte:

Wij kunnen ons voorstellen dat u nog vragen heeft of een nadere toelichting wenst. In dat geval verzoeken wij u vriendelijk om met ons contact op te nemen. Wij zijn u graag van dienst.

Ingeklapt

Wij beloven dat:

 • wij precies zijn als we met persoonsgegevens werken
 • wij op een veilige manier met persoonsgegevens werken
 • wij uw privéleven respecteren


Hoe wij persoonsgegevens gebruiken

 • wij gaan netjes om met persoonsgegevens
 • wij gebruiken persoonsgegevens alleen als het wettelijk moet of is toegestaan 


Waarvoor wij uw gegevens gebruiken

 • wij verzamelen en gebruiken persoonsgegevens alleen voor een doel
  • dat vooraf afgesproken is
  • dat duidelijk omschreven is
  • waarvoor wij toestemming hebben
 • wij gebruiken persoonsgegevens alleen als dat van de wet mag


Bijzondere persoonsgegevens

Wij zijn extra voorzichtig met gevoelige gegevens. Denk bijvoorbeeld aan: 

 • gegevens over uw gezondheid
 • erfelijke gegevens
 • vingerafdrukken of scans om te bewijzen wie u bent
 • gegevens over uw seksuele voorkeur

Of gegevens waaruit blijkt:

 • wat uw ras of afkomst is
 • wat uw politieke ideeën zijn
 • wat uw geloof of overtuigingen zijn
 • of u lid bent van een vakbond


Privacy bij veranderingen en nieuwe ontwikkelingen

Wij denken altijd vooraf na over de gevolgen voor uw privéleven en nemen maatregelen tegen privacy risico’s bij:

 • nieuwe plannen voor het gebruik van persoonlijke informatie
 • aankoop van nieuwe systemen waarin we persoonlijke informatie gebruiken
 • grote veranderingen in het gebruik van persoonlijke informatie
 • grote aanpassingen in de systemen waarin we persoonlijke informatie gebruiken

We zorgen voor een goed evenwicht tussen het belang van uw privacy en het doel waarvoor we uw gegevens nodig hebben


Openheid

Wij zijn open over wat, hoe en waarvoor wij persoonlijke informatie gebruiken en met wie we de informatie delen


Uw rechten

U kunt de gegevens die wij van u hebben

 • bij ons bekijken of van ons ontvangen
 • laten aanpassen, als ze niet kloppen
 • laten verwijderen, als wij ze ook niet meer nodig hebben 


Wij gebruiken zo min mogelijk gegevens

 • we gebruiken niet meer persoonlijke gegevens dan we nodig hebben
 • wij bewaren persoonlijke informatie niet langer dan nodig is


Bescherming van uw gegevens

Wij zorgen ervoor dat anderen de gegevens, die wij van u hebben, niet kunnen bekijken of gebruiken als organisaties voor ons werk uitvoeren met de gegevens die wij van u hebben:

 • maken wij afspraken met die organisaties over een goede beveiliging van de gegevens, en
 • controleren wij of de organisaties zich aan de afspraken houden


Kennis, houding en gedrag

Wij zorgen ervoor dat onze medewerkers

 • op de hoogte zijn van de geldende privacy-afspraken
 • goed met uw gegevens omgaan
 • zij krijgen daarvoor training, coaching en (juridische) advisering


We nemen deze afspraken serieus

 • wij zorgen voor genoeg geld en menskracht om ons aan deze privacy-afspraken te houden.
Ingeklapt

Hoe maakt u gebruik van uw rechten?

Recht van inzage: u wilt zien welke gegevens wij van u hebben?

Op onze webpagina 'Recht van inzage' leest u meer informatie over dit recht.

Maakt u voor identificatie een afspraak bij de gemeente, neem dan een origineel geldig identiteitsbewijs mee. Wij willen namelijk zeker weten dat wij niet uw gegevens aan iemand anders geven. De volgende identiteitsbewijzen worden geaccepteerd:

 • paspoort;
 • Nederlandse identiteitskaart;
 • identiteitskaart of paspoort uit een EER-land;
 • Nederlands vreemdelingendocument;
 • (Europees) rijbewijs.

Kopieën van identiteitsbewijzen worden niet geaccepteerd! 
 

Wat kunt u doen als de gegevens niet juist zijn of als u vindt dat wij ze niet meer nodig hebben?

Als uw gegevens niet kloppen, dan kunt u ons vragen ze te verbeteren (recht op rectificatie). En als u vindt dat wij bepaalde gegevens niet meer nodig hebben dan kunt u ons vragen ze te verwijderen (recht op gegevenswissing) of ze niet meer te gebruiken (recht op beperking van de verwerking).

Ingeklapt

Klacht indienen

De gemeente wil iedereen zo goed mogelijk van dienst zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de manier waarop u bent behandeld door een medewerker van de gemeente. U kunt in dat geval een klacht indienen bij de gemeente.

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Bijvoorbeeld omdat u vindt dat wij niet goed omgaan met uw persoonsgegevens? Dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG.
 

Bezwaar maken bij de gemeente

Heeft u bezwaar tegen het besluit dat de gemeente neemt op uw verzoek dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken. Hier vindt u daarover meer informatie.

Ingeklapt

Aanspreekpunt

Aanspreekpunt

Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door de gemeente dan kunt u contact opnemen met de heer P. Muller of de heer D. Wiersma, beiden functionaris voor de gegevensbescherming (FG) van de gemeente Zundert.


Schriftelijk

Uw brief kunt uw sturen naar:

Gemeente Zundert, T.a.v. de Functionaris voor de gegevensbescherming, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert.

Via e-mail kunt u uw vragen sturen naar: privacy@zundert.nl


Telefonisch

U kunt contact opnemen met de FG via het algemene telefoonnummer van onze gemeente. Telefoonnummer: 076 5995 600.

Voor meer informatie over privacy kunt u ook de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

Ingeklapt