Privacybeleid gemeente Zundert

Hieronder vindt u ons privacybeleid, ons privacyreglement en onze privacyverklaring:

Wij kunnen ons voorstellen dat u nog vragen heeft of een nadere toelichting wenst. In dat geval verzoeken wij u vriendelijk om met ons contact op te nemen. Wij zijn u graag van dienst.

Klacht indienen

De gemeente wil iedereen zo goed mogelijk van dienst zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de manier waarop u bent behandeld door een medewerker van de gemeente. U kunt in dat geval een klacht indienen bij de gemeente.

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Bijvoorbeeld omdat u vindt dat wij niet goed omgaan met uw persoonsgegevens? Dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG.
 

Bezwaar maken bij de gemeente

Heeft u bezwaar tegen het besluit dat de gemeente neemt op uw verzoek? Dan kunt u binnen zes weker bezwaar maken. Op onze webpagina 'Bezwaar maken' leest u hierover meer informatie.

Aanspreekpunt

Aanspreekpunt

Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door de gemeente dan kunt u contact opnemen met de heer P. Muller of de heer D. Wiersma, beiden functionaris voor de gegevensbescherming (FG) van de gemeente Zundert.


Schriftelijk

Uw brief kunt uw sturen naar:

Gemeente Zundert, T.a.v. de Functionaris voor de gegevensbescherming, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert.

Via e-mail kunt u uw vragen sturen naar: privacy@zundert.nl


Telefonisch

U kunt contact opnemen met de FG via het algemene telefoonnummer van onze gemeente. Telefoonnummer: 076 5995 600.

Voor meer informatie over privacy kunt u ook de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.