Privacybeleid gemeente Zundert

Hieronder vindt u ons privacybeleid, ons privacyreglement en onze privacyverklaring:

Wij kunnen ons voorstellen dat u nog vragen heeft of een nadere toelichting wenst. In dat geval verzoeken wij u vriendelijk om met ons contact op te nemen. Wij zijn u graag van dienst.

Ingeklapt

Hoe maakt u gebruik van uw rechten?

Recht van inzage: u wilt zien welke gegevens wij van u hebben?

Op onze webpagina 'Recht van inzage' leest u meer informatie over dit recht.

Maakt u voor identificatie een afspraak bij de gemeente, neem dan een origineel geldig identiteitsbewijs mee. Wij willen namelijk zeker weten dat wij niet uw gegevens aan iemand anders geven. De volgende identiteitsbewijzen worden geaccepteerd:

  • paspoort;
  • Nederlandse identiteitskaart;
  • identiteitskaart of paspoort uit een EER-land;
  • Nederlands vreemdelingendocument;
  • (Europees) rijbewijs.

Kopieën van identiteitsbewijzen worden niet geaccepteerd! 
 

Wat kunt u doen als de gegevens niet juist zijn of als u vindt dat wij ze niet meer nodig hebben?

Als uw gegevens niet kloppen, dan kunt u ons vragen ze te verbeteren (recht op rectificatie). En als u vindt dat wij bepaalde gegevens niet meer nodig hebben dan kunt u ons vragen ze te verwijderen (recht op gegevenswissing) of ze niet meer te gebruiken (recht op beperking van de verwerking).

Ingeklapt

Klacht indienen

De gemeente wil iedereen zo goed mogelijk van dienst zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de manier waarop u bent behandeld door een medewerker van de gemeente. U kunt in dat geval een klacht indienen bij de gemeente.

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Bijvoorbeeld omdat u vindt dat wij niet goed omgaan met uw persoonsgegevens? Dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG.
 

Bezwaar maken bij de gemeente

Heeft u bezwaar tegen het besluit dat de gemeente neemt op uw verzoek? Dan kunt u binnen zes weker bezwaar maken. Op onze webpagina 'Bezwaar maken' leest u hierover meer informatie.

Ingeklapt

Aanspreekpunt

Aanspreekpunt

Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door de gemeente dan kunt u contact opnemen met de heer P. Muller of de heer D. Wiersma, beiden functionaris voor de gegevensbescherming (FG) van de gemeente Zundert.


Schriftelijk

Uw brief kunt uw sturen naar:

Gemeente Zundert, T.a.v. de Functionaris voor de gegevensbescherming, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert.

Via e-mail kunt u uw vragen sturen naar: privacy@zundert.nl


Telefonisch

U kunt contact opnemen met de FG via het algemene telefoonnummer van onze gemeente. Telefoonnummer: 076 5995 600.

Voor meer informatie over privacy kunt u ook de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

Ingeklapt