Aanvraag indienen

Als u een algemeen verzoek om inzage wilt doen, neemt u dan contact op met de gemeente via dit elektronisch formulier. U moet hiervoor eerst inloggen met DigiD. Wenst u geen gebruik te maken van het elektronisch formulier of DigiD, dan kunt u een formulier afhalen bij het loket Burgerzaken. Om het ingevulde formulier af te geven is een afspraak noodzakelijk. Tijdens deze afspraak vindt er een identiteitscheck plaats. Het is dus zaak dat u een geldig identiteitsbewijs meeneemt.

Op het formulier kunt u aangeven welke gegevens u wilt inzien, selecteert u hier enkel de voor u relevante opties. In het opmerkingenveld heeft u de gelegenheid om extra informatie mee te geven aan het verzoek.

Als u alleen wilt weten welke gegevens van u zijn opgenomen in de Basisregistratie Personen, dan kunt u dit inzien met uw DigiD.

Als u jonger bent dan 16 jaar of als u onder curatele bent gesteld, kan alleen uw wettelijk vertegenwoordiger namens u een inzageverzoek doen. 

Ingeklapt

Geen inzage in uitzonderlijke gevallen

Wij kunnen een inzageverzoek gedeeltelijk weigeren als dit bijvoorbeeld nodig is voor de afscherming van de gegevens van iemand anders. Als u deze gegevens wilt inzien, dan wordt de andere persoon eerst in staat gesteld zijn mening te geven over uw verzoek. 

Ingeklapt

Overzicht persoonsgegevens

Binnen 1 maand ontvangt u bericht over de door u opgevraagde gegevens. Zo kunt u controleren of de gegevens kloppen en of ze op een juiste manier zijn gebruikt.

Als u het niet eens bent met de inhoud van het besluit, dan kunt u bezwaar maken. <link bestuur-en-politiek bezwaar-maken.html>Hier leest u op welke manier u dit kunt doen. 

Ingeklapt

Gegevens inzageverzoek

De gegevens die u verstrekt bij het doen van een inzageverzoek worden enkel gebruikt voor de afhandeling daarvan.

Ingeklapt