Netwerkbegroting 2023-2026

Op woensdag 9 november 2022 is de 'Netwerkbegroting 2023-2026' unaniem vastgesteld door de gemeenteraad. Het is een realistische begroting met plannen die er écht toe doen en die uitvoerbaar zijn. De gemeente erkent de financiële zorgen in de samenleving. Daarom gaan we in 2023 niet bezuinigen. 

In onderstaande documenten leest u meer over de netwerkbegroting:

Ingeklapt

Het Programma Zundert

De doelstellingen van de begroting staan in de vier programma's van de gemeente Zundert. Samen vormen zij het Programma Zundert. In de programma's ziet u in één oogopslag de visie, doelstellingen en inspanningen. Hieronder staat het overzicht:

De vier beleidsprogramma's: 

Ingeklapt

Overzicht vorige begrotingen

Ingeklapt

Overzicht jaarstukken

Ingeklapt