Netwerkbegroting 2024-2027

Op 7 november is de 'Netwerkbegroting 2024-2027' vastgesteld door de gemeenteraad. In 2024 gaan we op de huidige voet verder en wordt het coalitieakkoord verder uitgevoerd. Er zijn zes actuele Zundertse thema’s die door de hele netwerkbegroting verwerkt zijn:

  • Betaalbare en duurzame maatschappelijke gebouwen
  • Goed, gezond en veilig wonen voor iedereen
  • Vitaler buitengebied
  • Klimaatadaptatie en energietransitie
  • Optimale bereikbaarheid en mobiliteit
  • Optimale dienstverlening

In onderstaande documenten leest u meer over de netwerkbegroting:

Het programma Zundert

De doelstellingen van de begroting staan in de vier programma's van de gemeente Zundert. Samen vormen zij het Programma Zundert. In de programma's ziet u in één oogopslag de visie, doelstellingen en inspanningen. Hieronder staat het overzicht:

De vier beleidsprogramma's: 

Overzicht vorige begrotingen

Overzicht jaarstukken

Overzicht bestuursrapportages