Wie moet een vergunning aanvragen?

U moet een drank- en horecawetvergunning aanvragen als:

 • U een horecabedrijf wilt starten.
 • U een horecabedrijf overneemt.
 • Het horecabedrijf bouwtechnisch verandert waardoor de inrichting niet meer voldoet aan de inrichtingseisen in de Drank- en Horecawet en het Bouwbesluit.
 • De ondernemingsvorm verandert, bijvoorbeeld van V.O.F. naar eenmanszaak.

U kunt alleen een drank- en horecavergunning aanvragen als u 21 jaar of ouder bent, geen strafblad heeft en beschikt over een Verklaring Sociale Hygiëne. 

Aanvraag

Wilt u een vergunning aanvragen voor een horeca- en/of slijtersbedrijf of voor een niet-commerciële instelling, zoals een sportkantine, een buurthuis, een cultureel centrum, dan dient u eerst contact op te nemen met de gemeente Zundert (076-599 56 00).

U wordt vervolgens uitgenodigd voor een gesprek. Tijdens het gesprek ontvangt u het van toepassing zijnde aanvraagformulier.

De volgende gegevens worden dan aan u gevraagd:

 • Uittreksel uit het handelsregister of verenigingsregister. Dit is op te vragen bij de Kamer van Koophandel.
 • Kopie identiteitsbewijzen alle leidinggevenden.
 • Verklaring Sociale Hygiëne van alle leidinggevenden, inclusief ondernemers
 • Arbeidsovereenkomst van leidingen die in loondienst zijn.
 • Vragenlijst Wet Bibob.
 • Leidinggevendenverklaring: aparte verklaring van elke leidinggevende.
 • Huur- of koopcontract pand
 • Duidelijke tekening van de inrichting van het pand (schaal 1:100) met daarop maten, oppervlakte, indeling en functie van de ruimte of ruimtes (inclusief situering van eventuele terrassen).
 • Voor niet-commerciële instellingen: kopie van ondertekend bestuursreglement.

Kosten

De kosten voor het aanvragen van een drank- en horecavergunning zijn afhankelijk van verschillende omstandigheden. De Drank- en Horecawet en de Algemene Plaatselijke Verordering zijn hierin leidend.

Wilt u informatie over de kosten van uw eventuele aanvraag, neem dan contact op met de gemeente Zundert.

Wet Bibob

Binnen de aanvraagprocedure wordt een zogeheten Bibob-onderzoek gehouden. Bibob staat voor Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. Door deze wet kan de gemeente voorkomen dat ze ongewild criminele activiteiten mogelijk maakt, denk bijvoorbeeld aan witwaspraktijken.

Afhandeling

De gemeente beslist binnen 8 weken over uw aanvraag. Deze termijn kan met 8 weken worden verlengd. Tijdens deze behandeltijd controleert de gemeente de documenten die u heeft aangeleverd. De personen die als leidinggevenden op de vergunning staan worden altijd gescreend bij politie en justitie. Ook wordt de inrichting gecontroleerd.

Extra vergunningen

Als u een horecabedrijf start of overneemt, heeft u mogelijk ook andere vergunningen nodig:

 • Omgevingsvergunning
  1. als het horecabedrijf verbouwd of gebouwd  wordt;
  2. als u reclame wilt aanbrengen op of om uw horecabedrijf;
  3. of als u meer dan 50 mensen binnen wilt laten in uw horecabedrijf.

 • Melding Activiteitenbesluit milieubeheer
  De melding is niet in alle gevallen nodig. Een melding is zaakgebonden. Als er eerder een melding is gedaan en er verandert niets aan de bedrijfsvoering, hoeft u geen nieuwe melding te doen.

Proeverij in slijterij

Volgens de Drank- en Horecawet mag een slijterij alleen drank verkopen voor gebruik elders. Alleen als klanten erom vragen mogen zij gratis alcoholhoudende drank proeven. De drank moet dan worden geschonken door iemand die in de slijterij werkt. U mag de drank niet laten schenken door bijvoorbeeld een promotieteam of een dienblad met glazen neerzetten.

Ontheffing art. 35 Alcoholwet

De burgemeester kan ten aanzien van het verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank op aanvraag ontheffing verlenen van het in artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor de uitoefening van het horecabedrijf gestelde verbod.

Het betreft dan een gelegenheid van zeer tijdelijke aard voor een aaneengesloten periode van ten hoogste twaalf dagen. mits de verstrekking van zwak-alcoholhoudende drank geschiedt onder onmiddellijke leiding van een persoon die:

 1. de leeftijd van eenentwintig jaar heeft bereikt;
 2. niet in enig opzicht van slecht levensgedrag is.

Een ontheffing kan onder beperkingen worden verleend; aan een ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden.

Voor een ontheffing kunt u het Aanvraagformulier ontheffing art. 35 Alcoholwet (odt, 51 kb)  gebruiken.