Aanvraag

Voor de aanvraag van een standplaatsvergunning heeft de gemeente een aanvraagformulier. Nadat u het formulier heeft ingevuld en ingeleverd bij de gemeente, ontvangt u binnen 8 weken bericht of u een vergunning krijgt. In geval van een wachtlijst, dan kan het langer duren voordat u een vergunning krijgt.

Het is ook mogelijk om een standplaatsvergunning aan te vragen voor de weekmarkt in Zundert.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.